Kostel sv.Václava

20. července 2011 v 11:07 | zh |  Kostely
Arciděkanský chrám sv. Václava architekta Antonína Barvitia je jednou z našich nejvýznamnějších církevních architektur 2.poloviny 19.století a českých novorenesančních památek vůbec. Vnější podoba je inspirována vrcholnou středoitalskou renesancí a interiér je postaven ve stylu starokřesťanské sloupové basiliky. Kostel byl vybudován za pouhé čtyři roky, konkrétně v letech 1881-85. Stal se pýchou Smíchova, ale toto nadšení bylo u mnohých dlouho kaleno vědomím, že nový chrám byl vykoupen zbořením starobylého kostelíčka sv.Filipa a Jakuba, který začal být považován za zbytečný a překonaný.
Myšlenka vybudovat nový reprezentativní svatostánek pro rozrůstající se Smíchov vznikla kolem roku 1866 po válce s Prusy. Za tímto účelem zřízený kostelní výbor našel velkou podporu u pražského arcibiskupa kardinála Bedřicha Schwarzenberga, nadšeného zemského vlastence, který později se zájmem celou stavbu sledoval a díky své zvědavosti se prý málem zřítil z lešení. Dokončení chrámu se přece jen dožil, slavnostního vysvěcení ale už bohužel nikoliv. Dne 27.3.1885 mu z jeho věže zvonil umíráček zvon sv.Michaela, který ještě sám vysvětil.


Svatý Václav dnes


Patronát nad budoucí stavbou byl předán smíchovským zastupitelům. Ti za 100 000 zlatých vykoupili příhodné parcely zahrady při letohrádku Portheimka, jehož levé křídlo padlo při úpravě okolí kostela. Výbor zhotovil plány a rozpočty, a když bylo zajištěno financování stavby, mohlo se v dubnu 1881 začít budovat. Celkem se na kostel našlo 180 730 zlatých (Náboženská matice - 60 000 zl., habsburská císařská rodina - 37 000 zl., loterie, sbírky - 61 000 zl., zbytek kryly úroky). Po vybudování hrubých základů hlubokých 7 m se dne 18.9.1881 konala slavnost u příležitosti položení základního kamene. U improvizovaného oltáře sloužil na staveništi mši kardinál Schvarzenberg, se svými prapory přišlo mnoho pražských a smíchovských spolků. Stavbu základů vedli Linhart a Milde, zdi a vršek stavitelé Stark a Gregor. Celou stavbu řídil A.Duchoň za dozoru stavebního odboru v čele se smíchovským purkmistrem Dimmerem. Celkové náklady byly 400 000 zlatých.

Roku 1885 byl kostel dostavěn a dne 27.září v předvečer svátku sv. Václavova byl zasvěcen právě našemu patronovi. Prvním duchovním sloužícím pravidelné mše se stal kněz Vincenc Švehla, častný kanovník vyšehradský a prelát papežský, který měl velkou zásluhu na vybudování chrámu. R.1891 při příležitosti konání Jubilejní výstavy v Praze navštívil kostel sv.Václava císař František Josef I.

Za kostelem stojí novorenesanční fara, jejímž autorem je taktéž Barvitius. Roku 1928 byla povýšena na arciděkanství. Prvním arciděkanem se stal Jan Pauly (1869-1944), apoštolský protonotář římské církve, právník a znalec umění. Významně se zasloužil o uměleckou výzdobu svatováclavského kostela a mnohými počiny o rozkvět celé smíchovské obce.


Popis chrámu


Chrám je tvořen hlavní lodí ukončenou portálem a oddělenou po obou stranách mohutnými sloupy od dvou postranních lodí s věžemi o výšce 50 m s dvěmi báněmi a kříži. Na východě jsou lodě ukončeny půlkruhovými apsidami. Apsidy jsou těsně spojeny s hlavní apsidou, na jedné straně s křestní kaplí, na opačné se sakristií s bočním vchodem. Hlavní loď je kryta břidlicí, postranní lodě černým štýrským plechem, věže a apsidy měděným plechem. Portály, okna, římsy apod. jsou vesměs z hořického pískovce, rovné plochy mezi pilastry tvoří řežné zdivo z cihel.

K průčelí chrámu vedou široké schody. Nad hlavním portálem vidíme majolikový reliéf sv.Václava se dvěma anděly. Nad menšími portály do postranních lodí jsou reliéfy sv. Anežky a blahoslaveného Hroznaty. Tyto reliéfy sochaře Šimka byly vyhotoveny ve Florencii. Nad postranními reliéfy jsou dva výklenky s kamennými sochami a mezi nimi na skle obraz Madony s Ježíškem.
Ve věžích kostela bylo původně pět zvonů vysvěcených kardinálem Schwarzenbergem: sv.Václav, sv.Lambert a Crescenti, sv. Jan Nepomucký, Panna Maria Boleslavská a umíráček sv. Michael. Zvony s vyobrazeními světců podle nákresů Barvitia byly ulity v Lublani A.Samsou. Zvony dal přes odpor kněze Paulyho za světové války rekvírovat, sejmout a rozbít generál Raudnitz. Dočasně zde bily původní zvony z kostelíka sv.Filipa a Jakuba. Až r.1923 bylo v Broumově ulito šest nových zvonů stejného ladění, jako měly původní zvony (Václav, Karel, Maria, Jan Křtitel, Josef a Michael). Ty ale pro změnu zničila 2.světová válka. Po válce byly věže osazeny dvěma novými zvony (sv. Panna Marie Bolestná a sv. Vojtěch).

V chrámové předsíni najdeme jedné straně obraz Stvoření Adama, na druhé Stvoření Evy. Při nich jsou malé kapličky.

Hlavní loď je vymezena po každé straně čtyřmi mohutnými sloupy imitujícími červenou žulu, které mají patky a hlavice z bílého kararského mramoru. V hlavní lodi stojí kamenná kazatelna (dílo Grisiquana). Pod stropem z dřevěných polychromovaných a zlacených kazet je 14 barevných jednoduše zdobených oken, která osvětlují prostor příjemným bledězeleným svitem.

Hlavní oltář má formu mramorového sarkofágu s lvími hlavami. Na čtyřech sloupech stojí dřevěný zlacený baldachýn zdobený znaky evangelistů a balustrádou se dvěma anděli. Nad sarkofágem je umístěna oltářní stěna s tabernákulem a nad ním výklenek s dřevěným Kristem na kříži. Nahoře v hlavní apsidě je mozaika dle J. M. Trenkwalda na níž kolem Krista stojí sv. Václav, sv. Ludmila, sv. Petr a sv. Pavel, sv. Prokop a sv. Vojtěch. Pod mozaikou jsou čtyři Sequensovy obrazy. Jeho oltářní obraz Madonny je kopií Madonny ze st.Maria Maggiore v Římě.

V každé z postranních lodí je šest oken s vyobrazenými apoštoly. Mezi okny jsou nástěnné malby. Na severní straně je křestní kaple s obrazy sv. Jana Křtitele a Krista, sochami a obrazy sv. Cyrila a Metoděje. Uprostřed stojí mramorová křtitelnice se soškou Křtitele.
Severní apsida je vyzdobena malbou znázorňující korunování Panny Marie (Sequens). Jižní apsida je vyzdobena Rudlovým obrazem Nanebevzetí Páně a obrazy M.Pirnera.
Podle Šimkovy skicy vytvořil sochař Vosmík oltář s mramorovou sochou Krista na kříži se dvěma klečícími anděly. U tohoto oltáře je také Boží hrob. Později zde byly přistavěny ještě oltáře sv. Josefa (Santini) a sv. Antonína (Frankl) s mensami. V chrámu je také křížová cesta, která je vyznačena 14 dřevěnými kříži.

Na chóru jsou umístěny velké varhany se 30 rejstříky, 3 manuály s 2 058 píšťalami, které jsou většinou cínové (firma Rieger).V současnosti se pravidelně před kostelem konají svatováclavské oslavy

Majoliky sv.Anežky a blahoslaveného Hroznaty z vnější výzdoby chrámu
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 otto otto | 13. ledna 2012 v 19:15 | Reagovat

....sv.Vaclave opatruj nas a nedej nam zahynouti....prosim...

2 Jan Vopatrný Jan Vopatrný | 6. listopadu 2012 v 20:07 | Reagovat

[1]:Pravda pravdoucí.

3 requesting requesting | Web | 21. června 2015 v 20:49 | Reagovat

online pujcky mladá boleslav [:tired:]

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama