Likvidace smíchovských kartouz (3.kapitola)

29. května 2011 v 13:20 | zh |  V dobách kartuziánů
Výbuchem husitské revoluce nastala zásadní přeměna dnešního košířsko-smíchovského území. Změnila se jeho vnější podoba, ale hlavně majetkové poměry.

Den po smrti Karlova nástupce Václava IV. - 17. srpna r.1419 před pátou hodinou odpoledne, vzal rozbouřený pražský lid, který dobře věděl o odmítavém ba nepřátelském postoji kartuziánů k názorům J.Husa, jejich bohatou kartouzu i kostel P.Marie útokem, vydrancoval ji, pobořil a nakonec vypálil. Zpustošeny byly i zahrady, vinice a mlýny. Poničen byl kostelík sv.Jakuba, zcela zbořen kostelík sv.Jana Evangelisty "Odraného" při dvoře probošta mělnického a dvůr plaského kláštera s kaplí a vinicí.

"Lid rozzuřený vnikl do chrámu, kácel sochy, rozbíjel oltáře, rozhazoval ostatky svatých, zotvíral hrobky a ničil náhrobky. Když vykonal dílo zkázy, bral vše, co nalezl-šatstvo, knihy, jídlo a nápoje. Co nemohli lidé sníst a vypít, to rozházeli, pošlapali a ničili." (František Ruth: Kronika královské Prahy a obcí sousedních, 1903)Pozdě večer pak s rozžatými pochodněmi odvlekl zfanatizovaný dav svázané mnichy za hrubého výsměchu na Staroměstskou radnici, aby je purkmistr Jan Bradatý potrestal. Ale vážený konšel, kožešník Václav Štráboch, je zaopatřil a hledal pro ně náhradní útočiště. V Praze ale před rozběsněnými Pražany nebylo úniku, proto kartuziáni kvapně, ale bezpečně opustili Prahu a vydali se do Sedlce a Kutné Hory, odkud se později rozešli do sousedních zemí.
Zpočátku ale kartuziáni nijak zvlášť neželeli škod a příkoří, které na ně dopadly. Byli totiž nadále slušně zabezpečeni a zřejmě hluboce přesvědčeni, že jim bude klášter brzy znovu vystavěn. Sám král Zikmund jim to ostatně při osobním setkání v Brně slíbil. Převor Markvart o situaci informoval bratry z Norimberku:

"Vnuknutím božím vystříháni jsouce, věci své vůbec lepší, totiž knihy a klenoty, dříve jsme odstranili, poslavše je v opatrování bezpečnější. Něco nám také bylo vráceno po drancování, takže zachová-li dále Bůh, věcí takových posud máme větší dostatek, nežli některé jiné jisté domy řádu našeho, i poněkud proslulé." (Převor Markvart, 21.října 1419, Sedlec)

K r. 1420 je ještě zmiňována potyčka poblíž zřícenin smíchovského kláštera, kdy byl oddíl vzbouřených Pražanů rozmetán uherským oddílem Zikmundovým. Čtyřicet Pražanů bylo zabito, šestnáct zajato a v Zikmundově ležení upáleno, s dalšími se na útěku potopily lodě.

Po ukončení husitské rebelie byl kartuzián z rakouského Gamingu Jindřich z Eckenfeldu pověřen obnovou kláštera V Zahradách na Smíchově, ale pozemky už nebylo možné získat zpět. Zříceniny kartouzy byly rozebrány na jiné stavby, a tak se do dnešních dnů nezachoval ani její nejmenší pozůstatek. Pokusy vybudovat novou kartouzu na Smíchově se odehrávaly dokonce až do r.1723, kdy poslední plán zkrachoval na nedostatku financí.

Část nádherně iluminovaných rukopisů z rozsáhlé knihovny smíchovské kartouzy je nyní uložena v Rakouské národní knihovně ve Vídni. Pro nás objevný soubor těchto vzácných středověkých děl zapracovala do své edice iluminovaných rukopisů Rakouské národní knihovny Maria Theisenová. Svazek vyšel v Rakouské akademii věd roku 2004. (Maria Theisen, Die Bibliothek der Kartause Smíchov bei Prag - ein Rekonstruktionsversuch in Ulrike Jenni, Maria Theisen: Mitteleuropäische Schulen III (ca. 1350-1400). Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 2004.)

"Rukopisy jsou natolik zajímavé pro historii zaniklého kláštera, že by stály za samostatnou studii přesahující uměleckohistorický zřetel, k jejímuž napsání má autorka veškeré předpoklady." (Hana Hlaváčková, Ústav dějin umění AV ČR)

Zachován zůstal také literární odkaz některých kartuziánů, kteří na Smíchově působili. Jedná se například o díla převora kláštera Michaela Pražského (†1401), Konráda z Gamingu (†1360) či Štěpána Šrama z Dolan (†1421).

Dostupná je ukázka z traktátu převora Michaela věnovaná Ruprechtovi III.-Falckému. Michael Pražský patřil k předním theologům doby biskupa Jana z Jenštejna. K přečtení zde
 

4 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama