Březen 2011

Usedlosti na Černém vrchu (Blaženka, Provaznice, Cihlářka)

4. března 2011 v 21:06 | zh |  Smíchovské usedlostiBlaženka (č. p. 430, U Blaženky 1)

O nejstarší historii této usedlosti máme minimum informací. Stojí na viničních pozemcích starší usedlosti Šubrtka připomínající malostranského chirurga Schobera. Něžný název Blaženka se začal používat až na konci 19.století a to pro vilu, kterou údajně nechal v letech 1874 - 1876 postavit východočeský statkář Koldínský pro svého syna Aloise, který v Praze studoval práva. Alois Koldínský to dotáhl na poslance říšského sněmu za Mladočechy a hlavně na starostu Smíchova. Za dvanáct let v čele města učinil mnohé pro jeho rozkvět. Byl zetěm Pavla Švandy ze Semčic a pro jeho divadlo napsal snad právě na Blažence i několik her. Hostem na Blažence býval i básník J.Vrchlický a zavítal sem opakovaně i prezident Masaryk. V roce 1992 byla budova vrácena původním majitelům a prošla celkovou rekonstrukcí. Dnes slouží jako čtyřhvězdičkový hotel Blaženka a restaurace "Le Lapin Bleu". Stará Šubrtka zmizela na počátku 20.století.
Cihlářka (č. p. 171, Smíchov, U Mrázovky 20)

Původní stará usedlost Žufnička byla přejmenována před polovinou 17.století podle Jiříka Cihláře. V 18.století prošla barokní přestavbou, z níž zůstal v interiéru zachován jedinečný malovaný trámový strop s motivy rostlin, vinné révy...
V roce 1923 byl slavnými architekty bratry Kavalíry obytný objekt přebudován na přepychovou vilu s tehdejším označením Mimosa. Obklopuje ji zahrada, která již dříve byla rozčleněna terasou s prolamovaným zábradlím. Na Cihlářce je nadále patrný viniční původ. Stojí na vyvýšeném místě, nad okolními vilami, odsunutá od silniční čáry. Kolemjdoucí tedy uvidí prakticky jen branku a při ní informační ceduli. Památkově chráněná je Cihlářka od roku 1964.

Cihlarka1
Cihlářka2
Cihlářka3
Provaznice (č. p. 172, zbořeno)

Usedlost na vinici tu vznikla patrně v dobách rudolfinských. Jméno nese po provazníkovi Janu Špirovi (1661), dlouho se však pro ní užívalo německé označení Spürselerisch. Na Provaznici se vydávali Pražané pro kouzelný výhled do okolí a na Prahu. Byla zbořena roku 1928, kdy ustoupila nové bytové výstavbě.Provaznice1
Provaznice2
Vila vybudovaná na místě původní usedlosti po roce 1928