Pamětní desky, pomníky a hroby obětí války

22. srpna 2010 v 12:37 | zh |  Za 2.světové války

KOŠÍŘE


Naskové 1/1189 (na stěně objektu TELLUS) - Kovová deska s plastikou padlým

V Cibulkách 47/515 (na fasádě vily rodiny Karlových)    Rudolf Karel (9.11.1880, Plzeň - 6. 3. 1945, Terezín), přední hudební skladatel a dirigent, komponoval i ve vězení

Rudolf Karel


Slávy Horníka 23/200 (na fasádě domu)    Antonín Štochl, starosta Košíř, zasloužil se o výstavbu na Plzeňské; zastánce dělnických práv, vedoucí tiskárny Práva lidu, starosta DTJ Košíře, sociální demokrat a zakladatel Strany práce; umučen 19.11.1942 v Magdeburku

Tůmova 8/185 (na fasádě domu) Rodina Karpelesových (umučeni)a S. Charubský (padl 5.5.1945 v boji o Čs. rozhlas)

Karpelesovi


Musílkova 5/208 (ve výklenku zdi)    9 pracovníkům fy.Srb a Štys, ZPA

Plzeňská (na plotě pod bytovkou U Klimentky 1/2703, k.ú.Smích.)  Slávka Kampová (oběť leteckého útoku dne 7.5.1945, zemřela ve věku 14 let)

Klamovka 2051 (za vstupem do objektu TJ Sokol Praha Košíře, k.ú.Smích.) Deska obětem světové války (z řad členů) 18 jmen, Deska obětem 1939-1945 (z řad členů)12 jmen; (na fasádě objektu) Deska prsť z bojiště Zborov

Kotlářka - hřbitov, ul. Weberova, jednotlivé hrob:

Polda Adolf - *3.9.1926, padl 7.5.1945, Kopecký Antonín - *29.2.1924, padl 6.5.1945, Pavlovič Antonín *10.4.1912, padl v boji 8.5.1945, Balcar  Ladislav padl v boji za vlast 5.5.1945 (22 let), Budín Bohumír MUDr.*16.8.1907, padl 5.5.1945, Babák Josef*26.12.1905, padl 5.5.1945, Novák Vlastimil*16.3.1904, padl 6.5.1945, Baštář Jaroslav*27.4.1925, padl 8.5.1945, Neubauer Bedřich *24.2.1912, padl 5.5.1945, Kpt. Lízálek Jiří  ing. přísl. I. čsl. tank. brig. v SSSR padl v bojích o Moravskou Ostravu dne 6.4.1945, Vojtěch Kovář *26.11.1885, +29.5.1918
Jindřich Lerch *15.7.1882, +2.5.1944 (popraven v Brandenburgu)


SMÍCHOV


Náměstí Kinských 2/602, k.ú.Malá Strana (v 1. patře spořitelny Wüstenrot) Jména 10 činovníků a úředníků Masarykovy ligy proti tuberkuloze, kteří byli popraveni pro ukrývání nár. mstitelů na Heydrichovi (s 13 členy svých rodin )-4.9.1942 v Praze (1), ostatní 24.10.1942 v Mauthausenu

Křížová 1018 (nádvoří za vrátnicí býv.závodu Naftové motory) Pomník zaměstnancům (tehdy Škodovy závody na Smíchově) umučeným a padlým za svobodu 1939-1945 (39 jmen)

Nádražní 1/279 (vestibul nádraží) Pamětní deska zaměstnancům, kteří položili své životy 1939-1945 (25 jmen) Omylem uvedena Mašitová Květa (má být Mašita Květoslav)

Strakonická 23/1564 (na fasádě domu) Otakar Zeithammel Ing., syn Otakar a dcera Blažena popraveni 30.6.1942 pro odboj.činnost (v domě bydlili a byli zatčeni)

Nádražní 84/43 (vestibul závodu Pivovary Staropramen)    Pamětní deska zaměstnancům, kteří položili své životy 1939-1945 Bohata F., Jedlička J., Velký J.

Jindřicha Plachty 3/1810 (na zdi domu) František Pecháček zemský velitel odboj. org. Jindra a Milka Pecháčková, umučeni v konc.táboře Mauthausen (bydleli v domě)

Vrázova 6/1163 (na stěně tělocvičny Sokol Smíchov II) Pamětní deska 17 padlým z 1. sv. války a pamětní deska 17 obětem z období 2. sv. války- členům Sokola (popraveni, umučeni v koncentračních táborech)

U Nikolajky 15/1085 (na fasádě domu) MUDr. Oldřich Hlaváč (pseudonym Alarich), odborník na dětskou zubní péči, spisovatel humorných příběhů ze života lékařů a studentů medicíny. Popraven 18.12.1942 Berlín

U Santošky 3/951 (schodiště mezi 2. a 3. patrem ZŠ) Deska 25 obětem v letech 1939-1945(absolventům a profesorům obchodní akademie na Smíchově)

Na Doubkové 8/ 2040 (na fasádě Farního úřad českobratrské církve)    Deska účastníkům skupiny Předvoj (ilegální komunistická organizace za okupace). Deska neobsahuje jména.

Na Skalce (uprostřed sadu) Socha mladého bojovníka


Mladý bojovník


Kováků 3/1083 (na fasádě domu)    Jan Šnobl *3.4.1912 - padl 7.5.1945 (Lahovice)

Kováků 12/1811 (na fasádě domu)  JUDr. František Slavíček, manž. Marie, syn Otakar, dc. Ludmila Popraveni za odboj (heydrichiáda) 24.10.1942 Mauthausen

U Pernikářky 2a/111 (na zdi ve dvoře kláštera karmelitek sv. Terezie)   Edith  Stein (*1891, +1942) Umučena v koncentračním táboře

Na Šumavě 3/1554 (na fasádě, za plotem) Betty Karpíšková (14. 6. 1881 Žižkov - 31. 10. 1942 Osvětim), novinářka, politička, sociální pracovnice, senátorka a místopředsedkyně ČSSD

Mošnova 2/376 a Zapova 3/763  JUDr. Milada Horáková (*25.12.1901, popravena 27.6.1950) národněsociální politička, odbojářka, vězněna nacisty, bojovnice proti komunistickému puči, statečná oběť justiční vraždy komunistického režimu. Na Smíchově žila v letech 1935-1949.

Švédská 31/1084 (na fasádě domu) Josef Matoušek PHDr. (docent Karlovy university) 17.11.1939 z tohoto domu odveden a popraven

Matoušek

Švédská 27/1137 (na fasádě domu) Karel Poláček (22. března 1892, Rychnov nad Kněžnou - 21. ledna 1945, Gleiwitz), slavný spisovatel, novinář, scénárista. Z domu byl odveden a následně umučen 21.1.1945 v Gleiwitz (chybně se uváděla Osvětim)

Karel Poláček

Duškova 7/1094 (na fasádě Vyšší zdrav. školy) Jaroslav Makuš ředitel 3. měš. dívčí školy+26.5.1945, Jaroslav Baštář a Vladimír Eliáš býv. žáci 2. měšť chlap. školy padli na barikádách v květnu 1945

Duškova 20/1041 (na fasádě domu) V domě se narodil 23.2.1903 Julius Fučík, popraven 8.9.1943 v Berlíně za politický odboj. Komunistický novinář, který nekriticky oslavoval Stalinský SSSR. Odbojář, jehož činnost je dnes hodnocena sporně. Proto byla z desky odstraněna na žádost MČ Praha 5 jeho bysta.

Plzeňská 27/168 (na zdi v tělocvičně Sokola I)    2 desky obětem 1. a 2. sv.války

Plzeňská 6/233 - OC Nový Smíchov (boční zeď objektu) Pamětní deska obětem 1939 - 1945(obsahuje 26 jmen umučených a popravených a dále padlých v Květnovém povstání 1945)

Padlým

Holečkova 8/106  Deska zaměstnanců pošty (4 jména) oběti 1939-1945 (František Stříbrný pocházel z Lidic)

Drtinova 13/326  Jožka Svátek (*9.10.1923 -  ubit 12.4.1944 Terezín), novinář a překladatel (žil v tomto domě) 

Drtinova 3/498 (odborná střední škola)    Deska obětem studentů (tehdy Vančurovo gymnázium) v I. patře školy 1939 - 1945 (62 jmen)

Štefánikova  15/246 (na fasádě domu) Deska umučeným dobrovolným sestrám (odboj) 6 jmen

Náměstí 14. října (kostel sv. Václava, po pravé straně boční lodi)    Pamětní desky obětem z farnosti a občanům Smíchova ze světové války 1914-1918 (76 jmen), obětem 1939-1945 a obětem květnového povstání 1945 (60 jmen)

Zborovská 9, 11/81 (v 1. patře na chodbě mezi schodišti) Pamětní deska "Padli za vlast 1939-1945" (43 jmen)

Preslova 19/652 (na fasádě domu) Sadílek Jan (*16.5.1884, +8.7.1940), legionář (I. a II. odboj), 4.7.1940 byl zde zatčen.

Preslova 25/72 (střední prům. škola - vestibul) Pamětní deska obětem 2. sv. války z řad profesorů (2 občané) a studentů (28)

Pavla Švandy ze Semčic 20/80 (na zdi domu) Víravský František (*3.12.1893, +12.3.1945 Dachau), ředitel nem.pojišťovny, umučen v koncentračním táboře za pomoc parašutistům


Matoušova 5  Ferdinand Peroutka (6. února 1895 Praha - 20. dubna 1978 New York), novinář, spisovatel, dramatik, vedoucí exilu po únoru r.1948. Roku 1939 musel odejít do koncentračního tábora Buchenwald.

Ferdinand Peroutka

Malvazinky hřbitov:

Čestné pohřebiště (45 jmen + 3 neznámí), uprostřed socha "Oběť" od L. Šalouna a s nápisem "Padlým hrdinům 1939 - 1945
Památník "Českým ženám v odboji 1939 -1945 (spojka "Jana" - Marie Valterová *9.11.1921, +26.5.1945)
Pomník Dr. A. Žlábek (jeden z vedoucích odboje na Chodsku) *9.7.1901, +21.4.1943 - popraven v Berlíně
Hroby:
Snopek Ant. - *3.11.1922 - padl 8.5.1945, Běhan Fr. - *23.9.1910, padl 5.5.1945, Kortus Josef - *28.11.1898, padl 5.5.1945, Studený Karel- *10.4.1925, padl 7.5.1945, Wolf Karel -  *23.4.1914, padl 5.5.1945, Andělová Stanislava, Vratislav Hošek a Vlasta roz. Šeborová umučeni v Mauthausenu 24.10.1942, Tax Josef  - *1.12.1903 - 8.5.1945 Tax Jan  *7.7.1929 - 8.5.1945 padli v boji za vlast (na Pankráci), Vampol Karel - *9.3.1906, +8.5.1945 (padl Michle střed), Winterblum František - *28.8.1878 (1898), +5.5.1945 (padl Pankrác), Zvára Antonín *3.2.1911, +13.5.1945, padl 9.5. na Žvahově, zemřel na zranění v nemocnici Sanops na Smíchově, Soudil František - *13.4.1898, +6.5.1945 (padl U Perníkářky na Smíchově), Vyhnálek Josef  - *18.12.1912, +5.5.1945 (padl na Smíchově u Ženských domovů), Šimek František - *4.12.1921, +8.5.1945 (Pankrác), Urban Antonín - *1876, +9.11.1914 (padl v Srbsku)


Všechny pamětní desky včetně fotografií najdete na stránkách

 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 antonín bárta antonín bárta | 6. října 2010 v 21:22 | Reagovat

múj pra děda byl pošmistr v centrum ostravy vyhazoval udání na hlavní poště a umřeĺ v mathausenu a byl tam sním pan starustka byly vyučeni cukráři a bydlelina karolínce a v hulvákach mariánské hory ostrava vím jak zemřel jestli ví někdo víc děkuji za odppověd

2 rauland rauland | Web | 19. června 2015 v 10:45 | Reagovat

rychlé půjčky na směnku :D

3 Zdeněk Řeřicha Zdeněk Řeřicha | E-mail | 6. června 2016 v 17:15 | Reagovat

Dobrý den.
Díky za info, zvláště o Malostr hřbitově.
Zajímalo by mě, kde se mohu dočíst o Vlasovcích v r 1945
Srdeční pozdrav
Zdeněk Řeřicha

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama