Červenec 2010

Usedlosti v sousedství Radlic - 2.část -Koulka, Konvářka

19. července 2010 v 13:41 | zh |  Smíchovské usedlosti
Koulka (č.p.189)

Koulka byla vždy výjimečná svou neobvyklou zahradou ve strmé stráni v terasovitém terénu.
Existovala už na počátku 17.století a po roce 1760 byla doplněna o různá propojovací schodiště, zimní zahradu a drobné stavby z nichž vyniká zejména grotta -umělá jeskyně. Usedlost
zde vznikla zřejmě koncem 18.století původně pod názvem Vorlovka, ale záhy se vžilo označení
Koulka, pravděpodobně podle majitele. Barokní budova prošla později klasicistními přestavbami.
V roce 1939 byly zbořeny hospodářské budovy. Při osvobozování Prahy byla rozebrána na barikády barokní ohradní zeď. Zahrada byla rozparcelována na menší zahrádky a dalšívýstavbu. Dochovala se hlavní budova s charakteristickým na sloupech neseným balkonem s kovaným zábradlím. Úpravy zaznamenala ještě v 70. letech 20. století. Slouží k bydlení a jako kanceláře.


Koulka
Koulka
Koulka
KoulkaKonvářka (č.p.192)

Základem této usedlosti byla vinice Kantorka z 15.století. Jejím majitelem byl Jan ze Žatce zvaný Kantor. Když roku 1507 získala Kantorku a sousední vinici Knoflíčku Dorota Konvová, začalo
být místo nazýváno Konvářkou. Pozdějšími majiteli byli také Křížovníci s červenou hvězdou,na které upomíná znak ve štítku obytné budovy. Dnes zde stojí patrová vila arch.Kořínka z 20.století s mansardovou střechou, která je tvaroslovně zjednodušenou podobou původního vzhledu. Stáje a hospodářské budovy byly adaptovány na byty a ateliéry.

Konvářka
Konvářka
Konvářka

Usedlosti v sousedství Radlic - 1.část -zaniklé

19. července 2010 v 13:20 | zh |  Smíchovské usedlosti


mapka

mapka2
Zdroj: ČÚZK

Doktorka (č.p. neznámé)

O této usedlosti při Radlické ulici nevíme příliš mnoho. Jméno nese po chirurgovi Izaiáši Haanovi z Hanenštejna, který jí získal v rámci pobělohorských konfiskací. Zanikla už v 19.století.

Barvířka (č.p. 185)

Tato vinice pod Pavím vrchem zde existovala snad už v 15.století. Roku 1641 ji získal zemský
barvíř Jan Minicherrot. V 19.století kupuje Barvířku i s rozsáhlými pozemky Leopold Jurain, pak patřila staviteli a smíchovskému purkmistrovi Josefu Barthovi a jeho ženě Marii, později jejich dědicům. Zničena byla za 2.světové války, definitivní zkáza přišla v 60. letech 20.století.

Brentová (č.p. 184)

Usedlost vznikla na místě prastaré vinice ze 14.století. V roce 1722 jí kupuje od Schwarzenberga staroměstský primátor Jan Kašpar Brandt od knížete Schwarzenberka jako tzv. Mammingerovské pozemky a spojuje je s vinicí Pusta. V 19.století k majitelům patřil Leopold Jurain a manželé Barthovi. Zanikla s rozšiřováním Radlické ulice.

Brentová
Foto B.Vavroušek, 1913
Brentová

Laurová (č. p. 186)

Ke svému jménu přišla místní vinice zvaná původně Vysoká roku 1730, kdy ji i s usedlostí
koupil český komorní rada a vrchní administrátor hor a mince Jan František Laura. V 19.století k majitelům patřil Leopold Jurain a manželé Barthovi. Usedlost zanikla na počátku 20. století.


Voskařka (č.p. 188 a 273)

Usedlost stála naproti Koulce. Jméno nese podle majitele bělírny vosku Gottfrieda Minichdorfera
od roku 1720. Jeho manufaktura byla možná přímo v usedlosti. V polovině 19. století kupuje
Voskařku Společnost buštěhradské dráhy, která zde vybudovala své vlastní stavení. Nyní budovy
usedlosti slouží Českým drahám.

Minařka (č.p. 187)

Usedlost stávala pod Pavím vrchem u Laurové do 19. století. Měla tři obytné budovy a hospodřská stavení. Známým majitelem je Leopold Jurain, jemu patřila i sousední Barvířka, Brentová a Laurová. Všechny usedlosti pak přešly na Josefa a Marii Barthovi. Minařka byla zbořena před rokem 1882.

Kesnerka (č. p. 190 a 209)

Mezi usedlostmi Koulka a Konvářka býval v 15.století vinohrad kláštera sv.Anny zvaný Ve skříňkách. Usedlost tu vznikla jako jinde na základě původního viničního lisu za Jana Ulricha Kessnera. Ten tu pobýval v letech 1641-72.
Kolem r.1757 za válek o rakouské dědictví se ve vinicích Kesnerky utkávali Prusové a Chorvati, kteří bojovali pod praporem císařsko - rakouské armády.
V polovině 19.století přibyla další budova zvaná Dolní Kesnerka,která později sloužila Ringhofferům jako slévárna. Přilehlé pozemky se využívaly k zemědělským účelům a to až do roku 1924, kdy byly rozparcelovány a vyrostly na nich rodinné domky. Poslední obyvatelé usedlosti byli vystěhováni roku 1971. Pak už následovalo jen chátrání a demolice...

Kesnerka
Kesnerka, 1911
Kesnerka
Foto E.Hnilička, 1958


Závěrka (č. p. 191)

Zaniklá usedlost poblíž Konvářky měla základ v Konventské vinici z 15. století, která patřívala
jeptiškám některého ženského kláštera. Nový název je zkomoleninou jména Jiříka Závěty ze
Závětic, císařského služebníka (1607). Rodině Závětů patřila vinice více než 200 let. Až na
konci 18.století zde nový majitel Josef Brandejs vybudoval usedlost. Později ji vlastnil také
oční lékař Josef Hasner rytíř z Arthy. Usedlost zanikla po polovině 20. století.

Závěrka
Foto E.Hnilička, 1959
Závěrka