Bertramka (č.p.169)

7. července 2007 v 22:56 | zh |  Smíchovské usedlosti
Bertramka je zřejmě nejslavnější ze smíchovských usedlostí. Vděčí za to W.A.Mozartovi, který zde rád pobýval i komponoval. Dnes je zde také umístěno jeho muzeum. Sledujeme-li příběh Bertramky, máme před očima pestrou scenérii plnou lesku slávy celebrit, občas lehce pocákanou malými hříšky zúčastněných rokokových figurek a velkými hříchy mocných figur z dob nedávno minulých i současných.

Také na tomto místě pod Černým vrchem se kdysi rozprostíraly kartuziánské vinice. Sjednocovat je v jednotnou parcelu pro usedlost začala vdova po Kryštofu Kobrovi z Kobersberku, stavovskému direktoru popravenému roku 1621. Zakoupila místní chmelnice a připojila vinici Na Věnečku, později také vinice Prkýnka a Peňka (Bémka). Uprostřed rozlehlé zahrady s vinicemi stál malý dřevěný viniční domek. Kolem roku 1700 ho bohatý malostranský skládek Jan František Pimskorn přebudoval v barokní panské sídlo z lomové opuky zvané snad původně Cukrářka. Skončilo v dražbě.
Jméno uchované do současnosti se pojí s dalšími majiteli, kterými byli od roku 1743 manželé František Bertram z Bertramu (Bertrabu) a jeho žena Františka. Později nechali starší usedlost upravit na předměstskou vilu.

Historický plán stavby
Starší snímky Bertramky.
Za povšimnutí stojí kolonie dělnických domů Mrázovka vlevo
Bertramka


Další majitelé se pak poměrně často měnili.Patřil mezi ně hrabě František Leopold Buquoy, hrabata Klamové až ji roku 1784 od manželů Dequaiových koupila za 3.525 zlatých Josefína roz.Hambacherová, nadaná a ve své době slavná pěvkyně přezdívaná "krásná Atalanta" (v Ovidiových Proměnách se změní ve lvici). Jako letní sídlo ho užívala po svatbě se svým o 20 let starším mužem, pianistou a učitelem hudby ve šlechtických rodinách, Františkem Xaverem Duškem. Klevety podpořené jízlivými poznámkami E.E.Kische mají za to, že stěhování na Bertramku zařídil její milenec Kriistián Filip Clam Gallas, který sídlil na blízké Klamovce. Dušek ale jako starší, rozvážný a tolerantní muž nosil parohy s nebývalou elegancí a své ženě poskytl nejlepší zajištění a vynikající společenské postavení. "Intimně stavěná vila lásky" - Bertramka za Duškových platila za pohostinné příjemné místo, kde se pravidelně konaly společenské hudební dýchánky. Manželé přijímali hudbymilovnou společnost, nadějné mladé umělce i nejslavnější hudebníky.

"Vyskytovalo se zde hodně umělecky znamenitého, ale také leccos špatného, pokud jde o smýšlení a mravy. Její myšlenkový obzor se nesporně rozšířil, její smysl pro krásno se vytříbil a zjemnil, její znalost lidí se prohloubila. Bezprostředně se jí však dotklo nebezpečí nákazy lehkomyslnosti ve vztahu k posvátnému a božskému, což bylo charakterem tehdejší doby a převládajícím tónem vzdělaných kruhů... Pokud však jde o náboženské otázky, o nesmrtelnosti etc., přece jen se zdá, že Dušková, nebo někdo jiný ji přivedl k pochybnostem a k podivným představám..."
(František Němeček, profesor pražské university a autor prvního Mozartova životopisu píše o působení své ženy, známé modistky (kloboučnice), Terezie Schnellové v rodině Duškových. Němečkova rodina zřejmě uchovávala vzorek Mozartových vlasů, který byl spolu s portréty mistra zabaven za Pražského povstání jednomu z německých potomků pozdějších majitelů Bertramky. Dnes jsou tyto vlasy jedním z muzejních unikátů.)

Bertramka
Historické fotografie interieru od  J.Bareše


Usedlost tehdy sestávala z jednopatrového obytného stavení, průčelím otočeného do dvora. Jeho nejvýraznějším prvkem je předsunuté dvojramenné schodiště s lodžií. Naproti stojí stodola, bývalý špýchar a seník. V čele nádvoří byla terasa a pod ní klenutý prostor sloužící jako lis na víno a sklep k úschově mléka. Samo stavení mělo v přízemí také kravín pro patnáct kusů dobytka či konírnu pro šest koní. V patře bylo dvanáct nákladně zařízených místností.

K usedlosti přiléhala tzv.Pelletovská zahrada, v níž rostou zvláštní druhy tisu, ale tehdy zásobila hospodářství hlavně květinami, ovocem a zeleninou. Vzhledem k terénu trpěla zahrada při silných deštích přívaly vod ohrožujícími i vlastní objekty, a proto zde bylo vybudováno speciální záchytné a odvodňovací zařízení s bazénem a třemi studnami.

V roce 1777 Duškovi navštívili příbuzné v Salcburku. Dědeček Josefíny byl salcburským starostou a velmi váženým občanem. Tehdy se Duškovi seznámili s Wolfgangem Amadeem Mozartem a jeho rodinou. Podíleli se na pražském uvedení jeho oper Únos ze Serailu a Figarova svatba a patřili mezi ty, kdo Mozarta do Prahy zvali a hostili ho jako vlastního. Klidnou Bertramku si Mozart velmi oblíbil a pobyt zde považoval za nejkrásnější okamžiky svého života. Narozdíl od rušného života městských center zde nebyl zbytečně rozptylován. Poprvé Bertramku navštívil v roce 1787 v souvislosti se světovou premiérou opery Don Giovanni, podruhé a naposledy roku 1791, kdy zde uvedl operu na počest korunovace Leopolda II. českým králem La Clemenza di Tito.
K pobytu Mozarta na Bertramce se váží různé více či méně pravdivé příběhy koketující s lascivními představami o vztahu Mozarta a Josefíny. "Wolfi" jí byl bezesporu dost blízký jak věkem, tak svým živelným povahovým založením a smyslem pro humor. Jejich vztah tak možná opravdu překračoval hranice platonické přízně a společného zápalu pro krásnou hudbu.

Mozart a Josefina Dušková
Známá historka vypráví, že geniální předehru k Donu Giovannimu dopsal až v noci před premiérou právě na Bertramce v zahradním pavilonku, kam ho Josefína zamkla, dokud nebude s prací hotov. Pravdou je, že předehra vznikala skutečně zde a na poslední chvíli, ale nikoliv před premiérou, ale před generální zkouškou a za méně dramatických okolností. Mozart přitom popíjel punč a kafe a potřeboval, aby ho okolí udržovalo v bdělosti. Té noci na Bertramce byli oba manželé Duškovi, představitel hlavní role L.Bassi, snad i další muzikanti a zejména Mozartova žena, která mu do zápisu vyprávěla pohádky, kterým se skladatel bujaře smál a bránil se tak spánku.
Nedlouho po premiéře složil Mozart na Bertramce pro Josefinu árii Resta o cara (Zůstaň má milá) s recitativem Bella mia fiamma, addio (Sbohem můj krásný plameni). Josefina si vlastní skladbu od Mozarta velmi přála. Ten jí prý ještě po napsání skladby trochu trápil a dával si podmínku, že pokud tuto složitou skladbu nedokáže zazpívat z listu, roztrhá ji. Evidentně k tomu nedošlo....
Spolu s Mozartem Josefina i veřejně vystoupila - ve Vídni roku 1786 před císařským dvorem za přítomnosti Josefa II. a v Sasku v roce 1789.
O velmi vřelých rodinných vztazích svědčí i skutečnost, že po smrti Mozarta svěřila vdova Constanze Mozartová na nějaký čas péči o své syny právě Duškovým.

Po několika letech ovdověla i Josefina. Roku 1799 musela zadluženou Bertramku prodat. Koupila jí Alžběta Ballabenová z frankfurtské bankéřské rodiny, po níž se dodnes jmenuje pražská Balabenka. Josefina Dušková přežila svého muže Františka o pětadvacet let. Na Bertramku se zpočátku občas vracela, popíjela kávu s novou paní domu a plakala při vzpomínkách. Umírala s dávno pohaslou slávou.

Po mnoha dalších majitelích se na Bertramku vrátila mozartovská sláva až s rodinou velkoobchodníka Adolfa Popelky, který r.1856 navázal kontakt s Karlem Thomasem Mozartem, synem hudebního génia, o něhož nějaký čas pečovali Duškovi .

"Ani nyní, po 59 letech bych si ještě se zavázanýma očima nespletl cestu tam. Za Újezdskou branou doleva, podél zahrady hraběte Buquoie, vpravo k hostinci č. 1 (tenkrát); potom zahneme doprava na užší, ale také sjízdnou cestu, a dostaneme se ke kaštanové aleji, která vede až k bráně do předdvoří panského domu. Z domu samotného se mi v paměti zachoval každý pokoj, stejně tak i ze zahrady každé nejmenší místečko..." (z dopisu Karla Mozarta A.Popelkovi)

K 100.výročí premiéry Dona Giovanniho nechal Popelka instalovat do zahrady Mozartovo poprsí od T.Seidana (1876). Jedna studna byla zakrytá pískovcovou deskou ze stolu u něhož prý Mozart dokončoval operu Don Giovanni. Popelka pečoval svědomitě o Mozartův odkaz a uchránil Bertramku před demolicí, kterou smíchovská obec plánovala kvůli nové příjezdové cestě k Malvazinkám. Vdova Emanuela Popelková držela usedlost do své smrti za první světové války, poté připadla vdově po Popelkově bratranci Matyldě Slivenské, o níž E.E.Kisch napsal, že "přes bytovou tíseň hlídá Mozartovy pokoje jako svátost pro pozemské věci neupotřebitelnou".
Kisch přidává k dobru i strašidelné povídačky, které se v té době o Bertramce tradovaly. Synu domovnice se tu zjevila jako bílá paní jedna z předchozích majitelek a když se na ní obořil, prorokovala mu do roka smrt, což se také stalo. Mladík, který bydlel v horním zahradním salonku se prý ve snech potýkal s upíry. Neklidná duše bývalého majitele zas po nocích hraje v Mozartově salónu karty a rachotí pohrabáčem a lopatkou v kamnech, jak bylo zvykem zemřelého za života.

"Všechna čest strašidlům: lepší místečko si k okultním účelům nemohl najít žádný smrtelník. Pět minut od tramvaje, od Ringhofferových parních bucharů a továrních objektů Mevy stěží můžeš mít potuchu o tak rozkošném rokokovém zátiší. Hrabě Clam rozhodně nechtěl, aby zvědavé měšťanstvo smíchovské byť i jen jediným pohledem nakouklo do onoho útulného domova a jeho milostných pokojů, který postavil na vinici Bertramce pro svou oficiální přítelkyni zpěvačku Josefínu Duškovou a opatřil druhým tajným východem v Košířích - docela blízko portálu Klamovky..." (E.E.Kisch: Pražská dobrodružství)

Paní Matylda Slivenská zemřela r.1925. Betramku pak zdědila salcburská nadace Mozarteum.Ta jí však pro vysoké dědické daně považovala spíše za danajský dar a raději ji odprodala po čtyřech letech za 300 000 Kčs ůražské Mozartově obci v Československu (založena 1927), která získala velkou půjčku od Pražské městské spořitelny a veřejně jí podpořili přední osobnosti kulturního a společenského života, včetně bankéřů a pražských Němců. Československá Mozartovská obec ovšem také neměla dostatek financí na údržbu, a tak Bertramka chátrala a její okolí pustlo. Je paradoxem, že jako máločemu pomohla Bertramce okupace republiky. "Mozartovský" spolek totiž ovládli Němci a ti uvolnili nemalé prostředky na zrenovování památky související s umělcem, ke kterému se účelově hlásili. Tato skutečnost ale dalším paradoxem v budoucnu posloužila nárokům státu na základě dávno neplatných Benešových dekretů.
Obrázek z dobového časopisu

"Zrezavělý zvonek na Bertramce. Rez prolezla i rukojeť; teď se nám ulomila. Zvonečku, zvávals ke stolu, z let kol 1780! Teď zvoníš na poplach. Po schodišti vylámaném, zaskleněnou chodbou k pokojům, v nichž bydlel hostěn rodinou Duškovou W. A. Mozart roku 1787. /.../ Strop by se byl provalil, vody zaplavují světnice, okenice zteřelé. Darem od paní Emmy Popelkové vzácný majetek přešel do rukou Mozartea Solnohradského. Tři léta v jeho správě a blízkou rozvalině je památná budova! - Co to? Zvonek řinčí poplašně, zmateně. Ne, to jím nelomcuje živá lidská ruka. To žaluje zhrzená památka na genia. - Paní, že tu žertem zvoníval kdysi i W. A. Mozart? Nadál se, že zvonek rozkřičí se o hanbě a chamtivosti solnohradských rodáků, kteří žádají nyní za odstup majetku Mozartovské Obci v Praze, jež ujala se záchrany památné budovy, Bertramky, 343.000 K, slovy tři sta čtyřicettři tisíce!" (Leoš Janáček: Zvoní na poplach, Lidové noviny 1928)

U příležitosti 200.narozenin Mozarta v roce 1956 se Bertramka dočkala další rekonstrukce. Tehdy zde také bylo oficiálně založeno jeho muzeum a interiéry byly vybaveny stylovým nábytkem a zařízením z konce 18.století. Ministerstvo kultury o dva roky později donutilo Mozartovu obec objekt pronajmout na 25 let Národnímu muzeu. Mozartova obec ale byla nadále tolerována, neboť smlouva se slacburským Mozarteem ponechávala nesplacenou částku 75 000 Kčs jako zástavu splatnou se 6%úrokem ročně v případě dalšího prodeje Bertramky. Vysoké smluvní poplatky v devizách komunistický stát nehodlal platit. Až v roce 1986 byly pod politickým i osobním nátlakem ze strany STB podepsány předsedkyní Mozartovy obce darovací smlouvy ve prospěch tehdejšího ONV Prahy 5 za současné dohody o generální rekonstrukci. Vypořádání s rakouskou stranou bylo shozeno ze stolu s nesmyslným odkazem na neplatné Benešovy dekrety. O tom ale Salcburk nesměl být informován!
Po změně politických poměrů zažádala Mozartova obec roku 1991 o navrácení objektu. Po léta se vlekl soudní spor mezi Mozartovou obcí a Městskou částí Praha 5. Prošel soudy všech instancí, od městského až k soudu ústavnímu, jenž v roce 2005 zrušil všechny předcházející rozsudky, které objekt přiznávaly střídavě jedné či druhé straně, a vrátil jednání opět na začátek, k městskému soudu. Oslavy 250.výročí Mozartova narození v roce 2006 měly tedy v českém prostředí pachuť nekončícího handrkování. Teprve v roce 2009 pražský vrchní soud vrátil Bertramku Mozartově obci. Předání však proběhlo za zjitřených emocí. Radnice Prahy 5  požaduje  41 milionů korun, které  již vložila do rekonstrukce památky a Mozartova obec bude zase usilovat o navrácení cenného inventáře a sbírek, které byly před předáním Bertramky kvapně naloženy do náklaďáků  a odvezeny do Muzea hudby a dalších institucí.
Blíže o sporech: Cibulka.net ; Mozartova obec

Jaroslav Seifert
Addio, krásný plameni!
Addio, krásný plameni!
Nápěv se lehce dotkl čela
a ta, jíž patřil, zamlčela
to, co je k nevyslovení.

Nerozsvěcejte! Při setmění
slova se nezdají tak smělá.
Addio, krásný plameni,
nápěv se lehce dotkl čela.

A oba byli zmateni.
Z rozpaků okno otevřela.
Svit noci padal na denní
a v dálce Praha zrůžovělá.

Addio, krásný plameni!

Pár zkřehlých ptáků ve větvích
slétne se někdy k jeho jménu.
Vyrvali révu do kořenů
a mělkou studnu zavál sníh.

Bratříček jejich jeden z nich,
hrával jim z okna kantilénu,
pár zkřehlých ptáků ve větvích
slétne se někdy k jeho jménu.

Strop, který slyšel šťastný smích,
řekl si jednou: zapomenu.
Vešlo tam prázdno a dům ztich,
dnes skrývá se tu za ozvěnu

pár zkřehlých ptáků ve větvích.

(prvně publikováno Literární noviny, 28. ledna 1956, z rukopisu sbírky Mozart v Praze)
Druhá brána Bertramky uzavírala rozsáhlý pozemek ohraničený vysokou zdí, který sahal až na Popelku, ke košířskému pivovaru (dnešní NBÚ). Je skrytá zrakům kolemjdoucích, neboť se nachází na soukromém pozemku za zdí. Tímto východem prý chodila Josefina Dušková za svým milencem na Klamovku. Ale to jsou jen nepodložená povídání. Třetí brána se nedochovala.

 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Ruda Ruda | E-mail | Web | 16. listopadu 2011 v 5:03 | Reagovat

Docela jsem o tom četl a souhlasím s tebou....

2 muslim wedding dresses muslim wedding dresses | E-mail | Web | 11. ledna 2013 v 7:34 | Reagovat

Easily i am not against what you saying but i can exclude that you're not valid about this issue. Why that is known man convertd a great deal in course of time? Cant we simply coincide on all causes? We'd comparable condition in our business. Decoding the condition want some concentrated analysis
http://www.isdress.org

3 jujitsu jujitsu | Web | 19. června 2015 v 2:13 | Reagovat

půjčka online stochov :-P

4 CHERISE CHERISE | Web | 19. června 2015 v 8:53 | Reagovat

nebankovní půjčka nový jičín ???

5 tadalafil tadalafil | E-mail | Web | 14. října 2016 v 10:42 | Reagovat

Hello!

6 Viagkib Viagkib | E-mail | Web | 26. dubna 2017 v 18:36 | Reagovat

purchasing real viagra online.

      <a href=http://buyviagraonlinezrx.com/>generic viagra</a>

    <a href="http://buyviagraonlinezrx.com/">viagra online</a>

    what is the viagra dosage

7 Onlinepkib Onlinepkib | E-mail | Web | 30. dubna 2017 v 13:33 | Reagovat

foros cialis sin recet

      <a href=http://priceofcialisrnx.com/>cialis generic</a>

    <a href="http://priceofcialisrnx.com/">cialis cheap</a>

    cialis 20 mg online apothek

8 Gavrilakib Gavrilakib | E-mail | Web | 4. května 2017 v 2:14 | Reagovat

generic cialis daily dose buy

      http://canadacialisnvz.com/ - cialis online

    <a href="http://canadacialisnvz.com/">buy cialis online</a>

    cialis/dapoxetine

9 Nofaxkib Nofaxkib | E-mail | Web | 4. května 2017 v 17:39 | Reagovat

easy loans in florida

      <a href=http://nofaxpaydaynpz.com/>no faxing payday advance</a>

    <a href="http://nofaxpaydaynpz.com/">no fax payday loan</a>

    cash advance twinsburg oh

10 Pillskib Pillskib | E-mail | Web | 5. května 2017 v 17:22 | Reagovat

cialis 20 internet

      <a href=http://genericialistdl.com/>cialis online</a>

    <a href="http://genericialistdl.com/">cialis</a>

    order cialis online canada

11 Moiseskib Moiseskib | E-mail | Web | 7. května 2017 v 22:50 | Reagovat

guaranteed loan places

      <a href=http://bestpaydaynpz.com/>same day payday loans</a>

    <a href="http://bestpaydaynpz.com/">advance payday loans</a>

    unsecured loans by private company

12 Moiseskib Moiseskib | E-mail | Web | 9. května 2017 v 19:31 | Reagovat

how can i buy cialis online

      <a href=http://cialisonlinevmz.com/>cialis online</a>

    <a href="http://cialisonlinevmz.com/">cialis without prescription</a>

    medicamento cialis 10

13 Moiseskib Moiseskib | E-mail | Web | 10. května 2017 v 4:07 | Reagovat

generic cialis cheap online

      <a href=http://cialisonlinevmz.com/>cialis without a doctors prescription</a>

    <a href="http://cialisonlinevmz.com/">cialis cheap</a>

    cialis prix bas

14 Ellekib Ellekib | E-mail | Web | 10. května 2017 v 19:16 | Reagovat

emergency loan from council

      http://loanbadoknpz.com/ - payday advance

    <a href="http://loanbadoknpz.com/">short term loans</a>

    large cash advance

15 Voicekib Voicekib | E-mail | Web | 14. května 2017 v 15:25 | Reagovat

can i use cialis with coversyl

      <a href=http://cialisonlinerxonline.com/>order cialis</a>

    <a href="http://cialisonlinerxonline.com/">cialis online</a>

    ad goodins cialis

16 Lidakib Lidakib | E-mail | Web | 15. května 2017 v 2:41 | Reagovat

viagra on line low price

      http://viagrarxbuy.com/ - generic viagra

    <a href="http://viagrarxbuy.com/">viagra generic</a>

    buy viagra jet.

17 Moiseskib Moiseskib | E-mail | Web | 15. května 2017 v 14:06 | Reagovat

how to get someone to pay back a personal loan

      <a href=http://advancequickfxz.com/>payday loan application</a>

    <a href="http://advancequickfxz.com/">instant payday loan</a>

    personal loans in mount airy nc

18 Ahmedovarl Ahmedovarl | E-mail | Web | 18. května 2017 v 22:30 | Reagovat

comprar cialis bogota

<a href=http://buycialisvaonline.com/>buy cialis online</a>

<a href="http://buycialisvaonline.com/">cialis cheap</a>

med suisse cialis

19 Annkib Annkib | E-mail | Web | 19. května 2017 v 17:13 | Reagovat

oral jelly cialis

      <a href=http://cheapcialisv5.com/>cilais price</a>

    <a href="http://cheapcialisv5.com/">buy cialis</a>

    prix de cialis en inde

20 Valerykib Valerykib | E-mail | Web | 19. května 2017 v 23:21 | Reagovat

probe-satz cialis

      <a href=http://cialisonlinexbm.com/>cialis generic</a>

    <a href="http://cialisonlinexbm.com/">cilais price</a>

    erfahrungen cialis stripe

21 Mileskib Mileskib | E-mail | Web | 20. května 2017 v 8:40 | Reagovat

click now viagra china

      http://viagraonlinezx.com/ -  cheap viagra

    <a href="http://viagraonlinezx.com/"> viagra coupon</a>

    female ingestion of viagra

22 Piannokib Piannokib | E-mail | Web | 20. května 2017 v 11:39 | Reagovat

cialis halbieren

      http://buycialisfrx.com/ - cialis online

     lt;a href="http://buycialisfrx.com/">buy cialis online lt;/a gt;

    cialis y la diabetes

23 Moiseskib Moiseskib | E-mail | Web | 22. května 2017 v 15:40 | Reagovat

viagra kaufen via paypal

      http://buyviagracvz.com/ -  viagra coupon

    <a href="http://buyviagracvz.com/"> viagra online</a>

    buy discounted viagra softtabs

24 Moiseskib Moiseskib | E-mail | Web | 23. května 2017 v 6:49 | Reagovat

buy viagra safely online uk.

      http://buyviagracvz.com/ -  viagra online

    <a href="http://buyviagracvz.com/"> buy viagra</a>

    buy viagra women india

25 Sethkib Sethkib | E-mail | Web | 24. května 2017 v 1:17 | Reagovat

cialis 20mg verpackung

      <a href=http://cialisbuyvbz.com/>cialis generic</a>

    <a href="http://cialisbuyvbz.com/">cialis generic</a>

    cialis non assuefazione

26 Sethkib Sethkib | E-mail | Web | 24. května 2017 v 23:38 | Reagovat

prezzo cialis 5 mg in farmacia

      <a href=http://cialisbuyvbz.com/>cilais price</a>

    <a href="http://cialisbuyvbz.com/">cialis online</a>

    cialis achat securise

27 Sethkib Sethkib | E-mail | Web | 25. května 2017 v 10:46 | Reagovat

ventas de cialis en toowoomba

      <a href=http://cialisbuyvbz.com/>generic cialis</a>

    <a href="http://cialisbuyvbz.com/">cilais price</a>

    cialis autentica precio

28 Kirkkib Kirkkib | E-mail | Web | 25. května 2017 v 20:54 | Reagovat

viagra 100 mg forum

      <a href=http://cheapviagrazxd.com/>buy viagra online</a>

    <a href="http://cheapviagrazxd.com/">cheap viagra</a>

    comprare viagra a new york

29 Demidkib Demidkib | E-mail | Web | 27. května 2017 v 20:39 | Reagovat

acheter cialis par cheque

      http://buygvcialisonline.com/ - cialis generic

    <a href="http://buygvcialisonline.com/">buy cialis</a>

    preis cialis in spanien

30 Demidkib Demidkib | E-mail | Web | 28. května 2017 v 15:53 | Reagovat

cialis professional effects

      http://buygvcialisonline.com/ - cialis online

    <a href="http://buygvcialisonline.com/">generic cialis</a>

    erfahrungen cialis wirkung

31 Demidkib Demidkib | E-mail | Web | 29. května 2017 v 3:33 | Reagovat

cialis en vizcay

      http://buygvcialisonline.com/ - cialis cheap

    <a href="http://buygvcialisonline.com/">buy cialis</a>

    wow look it overnight cialis

32 Valyakib Valyakib | E-mail | Web | 26. srpna 2017 v 14:37 | Reagovat

pharmacy rx cialis

      http://buycialisonlineji.com/ - online cialis

    <a href="http://buycialisonlineji.com/">buy cialis online</a>

    generico cialis generico

33 Moledkib Moledkib | E-mail | Web | 28. srpna 2017 v 15:14 | Reagovat

real cialis pills

      <a href=http://cheapcialisuik.com/>cialis online</a>

    <a href="http://cheapcialisuik.com/">cialis online</a>

    things know cialis

34 Geleskib Geleskib | E-mail | Web | 25. září 2017 v 21:54 | Reagovat

needed cialis non

      <a href=http://cheapjicialis.com/>cheap cialis online</a>

    <a href="http://cheapjicialis.com/">buy cialis</a>

    best cialis pill delhi

35 Revebakib Revebakib | E-mail | Web | 27. září 2017 v 15:12 | Reagovat

online verordnung viagra

      <a href=http://cheaphgviagra.com/>viagra coupon</a>

    <a href="http://cheaphgviagra.com/">viagra coupon</a>

    internet viagra bestellen.

36 uboqodi uboqodi | E-mail | 30. července 2018 v 20:40 | Reagovat

http:/// - .ankor <a href="http:///">.ankor</a>

37 KennethFut KennethFut | E-mail | Web | 11. srpna 2018 v 20:05 | Reagovat

wh0cd2122622 <a href=http://cialischeapdelivery.us.com/>Buy Cialis Online Cheap</a>

38 KennethFut KennethFut | E-mail | Web | 13. srpna 2018 v 17:12 | Reagovat

wh0cd2122622 <a href=http://bupropion.us.org/>bupropion 150 mg</a>

39 AaronRar AaronRar | E-mail | Web | 13. srpna 2018 v 18:57 | Reagovat

wh0cd2122622 <a href=http://buylevaquin.us.org/>Levaquin 500mg</a>

40 KennethFut KennethFut | E-mail | Web | 30. srpna 2018 v 15:39 | Reagovat

wh0cd2122622 <a href=http://cialis20.us.com/>cialis 20</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama