Klamovka (2.část)

27. ledna 2007 v 23:02 | zh |  Košířské usedlosti

Klamovka - Hospoda na kraji města


Do hospody Hlaváčkovou tramvají!

Na konci 19.století v roce 1895 koupil Klamovku od správy Clam Gallasova panství košířský starosta Matěj Hlaváček. Provedl rozsáhlé sadové úpravy, tak aby vyhovovaly koncepci veřejného parku, otevřel zde výletní zahradní restauraci a bývalý zámeček přestavěl na tančírnu s velkým parketem. Hlaváček vlastnil i místní cihelnu a měl elektrickou centrálu, která dodávala proud všem jeho podnikům a veřejnému osvětlení.

Matěj Hlaváček - košířský starosta

Vzhledem k tomu, že soukromá společnost Pražská Tramway se s pražskou městskou radou nedohodla na rozšíření sítě koněspřežné tramvaje do tehdy příměstských částí, rozhodl se Hlaváček, že vybuduje vlastní, a to elektrickou dráhu vedoucí hlavní košířskou třídou od Zámečnice přes Klamovku na Smíchov k Andělu. Starosta, kterému záleželo nejen na zvelebení obce, ale samozřejmě zejména na zvýšení počtu návštěvníků svého zábavního areálu na Klamovce, se rozhodl, že bude celou stavbu financovat sám.
24. října 1896 obdržel koncesi ke stavbě s nelehkou povinností - do 6 měsíců uvést do provozu celou trať dlouhou 2,7 km. Začátek prací se ale pozdržel a Hlaváček se dostával do časové tísně. Bylo jisté, že trať nemůže ve stanovené lhůtě dokončit celou. Aby Hlaváček mohl vůbec zahájit provoz, musel místo plánované vozovny na Zámečnici postavit provizorní na Klamovce. Proud dodávala jeho malá, provizorně rozšířená elektrárna, která měla parní stroj o 60 koňských silách, dva dynamoelektrické stroje o 500V, 15 Am a akumulátorovou baterii na 520 Am. Provoz jednokolejné dráhy s výhybkami dlouhé 1.757 metrů byl zahájen 13. června 1897. Stavbu realizovala berlínská firma Singer a spol. Vozovna měla jen dvě koleje pro 10 vozů - 5 motorových a 5 vlečných. Vlečné vozy navíc nebyly uznány při plném zatížení provozuschopné, neboť tažné vozy měly jen jeden motor. Tramvaje dodal Ringhoffer Smíchov. Jízdné stálo 3-5 krejcarů.


Návštěvy Klamovky se zprvu vžívaly pomalu a projekt pokrokového starosty se nemohl vyplácet. V dluzích se topící Hlaváček spáchal už 6. října 1897 sebevraždu. Dědicové provoz udržovali, ale také s finančními obtížemi. V roce1900 prodali dráhu i vozy Elektrickým podnikům za 150 000 zlatých.
Hlaváčkova dráha byla teprve třetí elektrickou dráhou v dnešní Praze. Prvenství nese František Křižík s dráhou letenskou a vysočansko-libeňskou. Za tři roky provozu Hlaváčkova dráha přepravila 2 824 541 osob a zaměstnávala 27 lidí.
Elektrické dráhy provedly přestavbu trati i vozů a na pozemku tzv.Malé Klamovky vybudovaly vozovnu, jejíž lodě stojí dodnes, ale slouží jako učiliště. Vozovna byla v pravidelném provozu v letech 1902 - 1937 a určená byla pro 45 vozů. Po zřízení vozovny Motol se tu odstavovaly staré tramvaje a opravovaly trolejbusy až do ukončení jejich provozu v Praze r.1972. (Zde je možná vhodné místo zmínit, že na konci května 1959 navázala na košířskou tramvaj autobusová linka 123, která tak spojila oblast Cibulky na košířských svazích s tramvají Na Zámečnici.)

Kdo chce v tanečních být dokonalý, ať to nejdřív na Klamovce válí (dobové mudrosloví)
.

Za Hlaváčkova syna pronikla pověst o dobré hudbě, hladkém parketu a nerušenosti v zahradě mezi lid a v neděli se na Klamovku začala hrnout celá procesí.

"Služky, švadlenky, chlapci a děvčata z lidu, tancovala se čtverylka, beseda a valčík, obzvláště valčík "na šest", který byl jakýmsi pražským onestepem, "šlapák" s táhlými pomalými kroky při levé zatáčce a s očima zavřenýma pravým nebo předstíraným zanícením. Pocit slastného rozechvění zachvátil celý sál, všichni se pohybují, točí se v taktu melodie odrhovačky. Rameno sebou trhne, oko se zavře, podrážka se mazlí s podlahou, hudba, rozkoš a žena se s tebou nesou ven do zahrady, kde tě zalije vůně, keř je ti polibkem, noc lůžkem. Do výše se tyčily gledičie (dřezovce), šeříkové keře ti vháněly do tváře vlny vůně, kaštany se klenuly nad dvojicemi jako oddávací nebesa, javory a hlohy jsou neproniknutelné a obsypané květy. Cesty už nejsou přesně ohraničeny rukou panského zahradníka a vysypány křemínky, také na pěšinách z písku vyrůstá tráva a ani nepozoruješ, že jsi sešel z cesty, na trávník mezi záhony. Není to také zakázáno. Sad se vymanil z feudálního panství, vrací se zpět k přírodě a chce se úplně změnit v prales..."
Tak se o Klamovce, kde "zapadá pražské slunce" rozepisuje E.E.Kisch.
Na Klamovku se zkrátka jezdilo bavit. Není tedy divu, že právě toto místo si zvolil pro provozování svého putovního kinematografu roku 1904 Dismas Šambor známý spíše jako Viktor Ponrepo. Pro velký úspěch ho na stejném místě vystřídal další z průkopníků kinematografie Alois Jalovec.

Klamovka byla proslulá též svými skleníky, zásobujícími celoročně většinu pražských květinářství a trhů. K dostání byly i exotické květiny a kaktusy. Měla tu být zřízena i malá ZOO s medvědáriem, ale po nešťastné události s medvědem pobíhajícím po parku, který přitom rozsápal dítě, byly počínající plány ukončeny.

Pod Klamovkou byla vila pana Fuchse, majitele psince a redakce časopisu Svět zvířat, který byl rádcem chovatelů psů, králíků a drůbeže a vycházel v nákladu až 16 000 výtisků. Koncem r.1908 se jeho redaktorem stal Jaroslav Hašek. Ohrozil existenci časopisu a vystavil jej ostré kritice odborné veřejnosti poté, co uveřejnil řadu "seriózních" článků popisujících neexistující zvířecí druhy a jejich zvláštní schopnosti, zkoumal např. alkoholismus mezi zvířaty apod. Dovolával se přitom proslulých světových vědců.

V letech 1907-1911 klášter Milosrdných bratří plánoval vybudovat na Klamovce novostavbu velké nemocnice a park ohradit zdí jako nemocniční zahradu. To se u Košířských setkalo s velkou vlnou nevole. Jednak nechtěli přijít o volný přístup do oblíbeného parku uprostřed své obce, protestovali proti jeho znehodnocení "kasárnickou stavbou nemocniční", neméně se obávali o své zdraví a za nepřípustné považovali sdílet s nemocnicí společnou hlavní stoku. Ohrožen byl vývoj stavební, neboť po zkušenosti se sanatoriem dr.Černého na Kavalírce zastupitelé tušili, že v okolí nemocnice nebude zájem o bydlení a zastaví se tak rozvíjející se výstavba v této lokalitě. Milosrdní bratři nakonec od svého záměru ustoupili.

Klamovka je také jediným místem Smíchova a Košíř zachyceným na starém filmovém pásu. R.1915 se zde konala sokolská slavnost za účasti místodržícího.

Po světové válce nacházíme Klamovku v neutěšeném stavu. Restaurační budova i okolí byly dosti zanedbány.
Klamovka - exterier ainterier, 1919
V letech 1924 - 26 na části pozemků Klamovky byly vystavěny rodinné domky. Ve 30. letech obec odkoupila objekt restaurace, který v té době stále ještě patřil řádu Milosrdných Bratří, a přestavěla ho na sokolovnu s letním cvičištěm a moderními krytými tenisovými kurty. Také okolní prostředí bylo upraveno.
Klamovka po obnově, 1934. Dodnes slouží jako sokolovna a zmodernizovaná restaurace.
Barokní budova na Klamovce dnes slouží Domu dětí a mládeže a kulturnímu klubu.
Hospoda na kraji města a komunistické společnosti
Při bývalé sokolovně byla později opět otevřena restaurace, lépe řečeno hospoda, která se stala v 70. a 80.letech neoficiálním centrem undergroundové kultury a disentu. Byla to hospoda, "kde psací stroje, štětce a elektrické kytary zněly v jednolité symfonii." Scházeli se tu literáti, hudebníci, výtvarníci, filosofové, budoucí politici i obyčejné máničky. Ke Klamovce neodmyslitelně patří Mejla Hlavsa a jeho Plastic People, Sváťa Karásek, Jim Čert, muzikanti z kapel Echt!, Hudba Praha, Psí vojáci a Národní třída, autoři sdružení v Revolver Revue a Respektu, z nich především Jáchym Topol, Viktor Karlík, Ivan Klamper i "profesionální" disidenti Václav Havel, Jiří Dientsbier, Saša Vondra, Jan Ruml, Ivan Martin Jirous, Jan Lopatka, Egon Bondy, Karel Schwarzenberg a další. Tomuto období, kdy byla Klamovka místem relativní svobody, se věnuje dokumentátrní film ČT z roku 1997 Klamovka (režie Š.Kačírek).
"Mně to v tý době připadalo jako nejsvobodnější prostor, tady se scházeli lidi věřící, umělci v romantickým oparu, filozofové, disidenti... zkrátka lidi nějakým způsobem činný... jako na vokraji tý společnosti... a svobodnej prostor to byl, protože ty sis tady moh sednout a s těma lidma prostě mluvit." (Jáchym Topol, 1997)
Symbolem hospody Klamovka byla i tzv. "Košířská madona", kolorovaná fotografie, která visela v předsálí před výčepem. Jejím autorem je fotograf Fred Kramer (1913 -1994). Vznikla v 60.letech jako reklamní snímek pro jakési exotické končiny. Modelkou byla neznámá "panička jménem Dana" a ta drapérie, která ji halí, byla jen špendlena a stále hrozilo, že během focení dámě spadne. Fotografie byla odcizena na Kramerově výstavě a objevena hostinským Karlem Širmerem v košířské kuželkárně a poté vystavena na Klamovce. Kramer svou fotografii objevil až když se stala logem časopisu Revolver Revue. Na autorská práva si nárok nečinil s poukazem, že vlhkost, plíseň a čas snímek dotvořily, takže je to spíš objekt, který má za základ jeho foto. Košířská madona přežila požár Klamovky v roce 1988, všetečným rukám neznámého zloděje však neunikla. Po roce 1995 visí tedy na Klamovce už jen její kopie.
"Tam chodil kdekdo, a byla tam velice zajímavá a vytříbená společnost. Kupříkladu se tam udál požár a tam chodili všichni ty opilci jako jsme my, všechny možný existence a nikdo nějak moc nepracoval, radši si vyběhávali důchody, noční hlídače a kotelníky, prostě jak to jen šlo. Však jsme taky v Národní třídě zpívali: "Cennějsí je denní snění/než hovadský lopocení." A pak Klamovka vyhořela a hrozilo, že bude třeba tři měsíce zavřená, než se to opraví a všechno udělá. To ovšem nebylo myslitelný, tak výčepák Karel Širmer vyhlásil brigádu a děly se neskutečný věci: všichni jsme bílili a natírali, člověk, kterej sice vystudoval nějakýho spojaře, ale nikdy se tím neživil, natahoval dráty a vzpomínal, jak to bylo ve škole, další důchodci a příživnici a intelektuálové se tahali se stolama a židlema, lidi, který se věnovali obrazům je znova restaurovali, aby to bylo v původním stavu a tak podobně. Během týdne, deseti dnů Klamovka znova fungovala. Karel s náma prošel celá ta léta, my ho všichni máme rádi a pamatuju si na dobu, kdy Saša Vondra, Jáchym Topol a tahleta partička tam prostě nesměla. Měl tehdy nějakou šťáru, protože se tam děly samozřejmě určitý věci, čili Karel byl samozřejmě kontaktovanej, jestli spolupracoval nebo ne, o tom nechci spekulovat, nevím, ale každopádně zakázal těm, lidem vstup na Klamovku: "Vy tady pořád něco podepisujete a já mám pak problémy..." Pak uplynuly léta, režim se převrátil a dneska Karel: "Já jsem vás tady hostil, já jsem vás tady vychovával..." A lidi ho berou jako výčepáka, čepoval dobře, tak co... "
(Tomáš Schilla, 1997, zdroj: www.guerilla.cz)

Poznámka autora: Za doplňující informace a fotopříspěvky srdečně děkuji panu Ing.E.Mochanovi.
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Lenka M. Lenka M. | E-mail | 7. ledna 2012 v 22:11 | Reagovat

Dobrý den,
váš článek o Klamovce jsme s kolegyní využily jako jeden ze zdrojů informací k seminární práci, ale podle citačních pravidel musíme uvést příjmení autora článku, mohl byste mi ho prosím sdělit?
Děkuji
L.M.

2 Lars Sanders Lars Sanders | E-mail | Web | 23. října 2014 v 18:01 | Reagovat

I read about Klamovka in the work of Egon Kisch. I can not read the Czech language but this photo's enlivened my reading experience. Thumbs up!

Regards from the Netherlands,

Lars Sanders

3 Smithk604 Smithk604 | E-mail | Web | 18. dubna 2016 v 18:12 | Reagovat

I do believe all of the ideas you've offered for your post. They are really convincing and will definitely work. Still, the posts are very quick for newbies. May just you please extend them a little from next time? Thank you for the post. egbakecbdekkdeee

4 Pharmg488 Pharmg488 | E-mail | Web | 19. dubna 2016 v 6:35 | Reagovat

Very nice site! <a href="http://ypxaieo2.com/rrqsqo/1.html">cheap goods</a>

5 Pharmd349 Pharmd349 | E-mail | Web | 19. dubna 2016 v 6:36 | Reagovat

Very nice site! cheap goods http://ypxaieo2.com/rrqsqo/4.html

6 Pharmb745 Pharmb745 | E-mail | Web | 19. dubna 2016 v 6:54 | Reagovat

Very nice site!

7 Pharme345 Pharme345 | E-mail | Web | 21. dubna 2016 v 7:32 | Reagovat

Very nice site! <a href="http://yieapxo2.com/qrovoq/1.html">cheap goods</a>

8 Pharmd238 Pharmd238 | E-mail | Web | 21. dubna 2016 v 12:54 | Reagovat

Very nice site! cheap goods http://yieapxo2.com/qrovoq/4.html

9 viagra viagra | E-mail | Web | 9. května 2016 v 9:19 | Reagovat

Hello!

10 Smithk927 Smithk927 | E-mail | Web | 26. května 2016 v 11:15 | Reagovat

Please add more movies related to cooking if you have, because I wish for to learn more and more about all recipes of cooking. afdakfkegdbaekek

11 viagra_pills viagra_pills | E-mail | Web | 4. srpna 2016 v 19:26 | Reagovat

It is rare for me to uncover something on the web thats as entertaining and intriguing as what you have got here. Your page is sweet, your graphics are great, and whats much more, you use source that are relevant to what youre saying. That you are undoubtedly one in a million, well done!

12 discount_viagra discount_viagra | E-mail | Web | 4. srpna 2016 v 19:40 | Reagovat

requirements. Recognitions pro suggestion like operative, balanced, explanatory as well as moreover exuberance thinkings about this issue to Gloria.

13 sildenafil_online sildenafil_online | E-mail | Web | 5. srpna 2016 v 1:24 | Reagovat

insecticide permethrin side effects in cats

14 cialis_online cialis_online | E-mail | Web | 7. srpna 2016 v 8:14 | Reagovat

Hello to all, the contents existing at this site are in fact remarkable for people knowledge, well, keep up the nice work fellows.

15 Cialiskib Cialiskib | E-mail | Web | 23. dubna 2017 v 23:46 | Reagovat

best cialis seller online

      <a href=http://cialisforsalenrx.com/>buy cialis online</a>

    <a href="http://cialisforsalenrx.com/">discount cialis</a>

    is there hormones in cialis

16 Onlinepkib Onlinepkib | E-mail | Web | 30. dubna 2017 v 19:43 | Reagovat

cialis mejor precio diario

      <a href=http://priceofcialisrnx.com/>cheap cialis</a>

    <a href="http://priceofcialisrnx.com/">cialis price</a>

    cialis tem generico

17 Moiseskib Moiseskib | E-mail | Web | 9. května 2017 v 21:00 | Reagovat

cash advance loan usa

      http://fastloanstgz.com/ - quick cash loans

    <a href="http://fastloanstgz.com/">cash advance</a>

    top in Detroit cash advance

18 Moiseskib Moiseskib | E-mail | Web | 10. května 2017 v 0:05 | Reagovat

forma de muestra de cialis

      <a href=http://cialisonlinevmz.com/>cialis super active</a>

    <a href="http://cialisonlinevmz.com/">generic cialis</a>

    dose cialis

19 Velkkib Velkkib | E-mail | Web | 4. června 2017 v 4:27 | Reagovat

cialis cost 20

      http://buycialisaonline.com/ - generic cialis

    <a href="http://buycialisaonline.com/">buy cialis online</a>

    what is cialis cost

20 Arankib Arankib | E-mail | Web | 7. června 2017 v 22:39 | Reagovat

direct payday loans today

      http://paydaysolobest.com/ - payday express

    <a href="http://paydaysolobest.com/">payday loans online</a>

    cash loans sasolburg

21 Corekib Corekib | E-mail | Web | 8. června 2017 v 15:59 | Reagovat

price list of cialis

      http://buyacialisonline.com/ - buy cialis online

    <a href="http://buyacialisonline.com/">cialis</a>

    kopa cialis i stockholm

22 Corekib Corekib | E-mail | Web | 9. června 2017 v 2:58 | Reagovat

buying cialis in germany

      http://buyacialisonline.com/ - cialis 10mg

    <a href="http://buyacialisonline.com/">buy cialis</a>

    cialis insurance coverage

23 Moiseskib Moiseskib | E-mail | Web | 11. června 2017 v 2:57 | Reagovat

cialis generic alternative

      http://buycialistonline.com/ - cialis 10mg

    <a href="http://buycialistonline.com/">cialis 10mg</a>

    comparaison cialis levitra

24 Andrewkib Andrewkib | E-mail | Web | 12. června 2017 v 20:49 | Reagovat

legit loan for bad credit

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - payday advance

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">faxless payday loans</a>

    calculating a loan payment

25 viagra viagra | E-mail | Web | 15. června 2017 v 13:01 | Reagovat

Hello!

26 Sashakib Sashakib | E-mail | Web | 14. července 2017 v 1:07 | Reagovat

cialis 5mg not working anymore

      http://genericadcialis.com/ - cheap cialis

    <a href="http://genericadcialis.com/">cialis online</a>

    cialis genuine

27 Lioskib Lioskib | E-mail | Web | 2. srpna 2017 v 2:37 | Reagovat

usa cialis online

      http://genericialisasonline.com/ - buy cialis online

    <a href="http://genericialisasonline.com/">buy cheap cialis</a>

    cialis 20 mg anwendungsgebiet

28 Moledkib Moledkib | E-mail | Web | 28. srpna 2017 v 19:21 | Reagovat

look here women cialis

      <a href=http://cheapcialisuik.com/>cialis</a>

    <a href="http://cheapcialisuik.com/">cheap cialis</a>

    cialis vs levitra faq

29 AaronRar AaronRar | E-mail | Web | 6. srpna 2018 v 6:08 | Reagovat

wh0cd2564441 <a href=http://ventolinmedicaid.us.org/>ventolin</a>

30 AaronRar AaronRar | E-mail | Web | 8. srpna 2018 v 4:42 | Reagovat

wh0cd2564441 <a href=http://lisinoprilbestprices.us.com/>lisinopril</a>

31 BrettTrord BrettTrord | E-mail | Web | 13. srpna 2018 v 15:19 | Reagovat

wh0cd2564441 <a href=http://tadalafilcheapdelivery.us.com/>generic cialis tadalafil 20mg</a>

32 AaronRar AaronRar | E-mail | Web | 14. srpna 2018 v 1:45 | Reagovat

wh0cd2564441 <a href=http://kamagrabestprices.us.com/>kamagra chewable</a>

33 KennethFut KennethFut | E-mail | Web | 27. srpna 2018 v 3:20 | Reagovat

wh0cd2564441 <a href=http://albuterolcheapdelivery.us.com/>Albuterol Aerosol</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama