Cibulka (5.část - Současný stav a problémy)

3. října 2006 v 23:13 | zh |  Košířské usedlosti

Cibulka - současný stav (aktualizováno 2009)

O využití Cibulky měli už na konci 80.let zájem lidé z vrcholového managmentu společnosti Autoturist, později ÚAMK. Vytvořena byla akciová společnost Autotour (1989), která změnila roku 1996 obchodní název na Cibulka a.s. Jejím cílem byla správa usedlosti Cibulka, která jí připadla roku 1993 a nalezení kapitálově silného partnera, který uskuteční plán její přestavby na hotel. Společnost prezentovala, že z jeho zisků bude financovat také jakési kulturní centrum a za těchto podmínek magistrát souhlasil s odprodejem a ministerstvo kultury poskytlo dvoumilionovou dotaci.
Plány se však dodnes nepodařilo naplnit a Cibulka se zdá být pro každého příliš velkým soustem. Doposud předložené nabídky počítaly s demolicemi řady budov, necitlivými masivními dostavbami či celkovou asanací a využití velmi lukrativního pozemku. Odbor památkové péče magistrátu tyto projekty naštěstí nepřipustil. Vlastník však nemá prostředky ani na nejnutnější údržbu a po léta péči o památku zanedbává. Nevykonal ani všechny nařízené udržovací práce. Usedlost pouze uzavřel pro veřejnost, oplotil jí a místy zazdil vchody. Vyspravovat začal pravda i některé střechy, zde však veškerá péče skončila a začalo konečné drancování. V plotech, zdech a střechách se opět objevily díry napomáhající rozkladu. Měděné pláty z charakteristické kopule věže zámečku kdosi strhal a odvezl. Zloději odnesli snad vše, co se ještě mohlo hodit - střešní tašky, okapy, dveřní rámy... Sklepy se pernamentně plní vodou. Kolem zámečku vznikají páchnoucí skládky a kutlochy bezdomovců. Celý zámeček pohlcuje přerostlá neudržovaná vegetace a připomíná stále intenzivněji hororové zpracování pohádky o Šípkové Růžence. Cibulka je osiřelá, otrhaná a trestuhodně se před očima mění v nerestaurovatelnou ruinu za letitého přihlížení kompetentních úřadů i nás všech.


Někdejší zámeček už dvě desítky let přitahuje zejména squatery a další mladé příznivce alternativní kultury. Od počátku 90.let zde se svolením majitele pořádal Martin Juráček techno párty, koncerty a různé večírky. Nešlo možná o nejideálnější aktivitu, ale určitě přispěla k popularizaci zapomenuté usedlosti a alespoň něco se tu dělo. Po letech mrtvolného ticha se během roku 2008 pokusila podobné dění obnovit další squaterská skupina. Součástí smělých plánů bylo například zřízení koncertního sálu i zkušebny, divadelního jeviště, tělocvičny, internet pointu, čajovny i ekologické zahrádky. Sotva proběhly první brigády a začalo se s plánováním akcí, přišla studená sprcha v podobě policejní razie. Cibulku si jako místo možného úkrytu pachatele ohlášeného loupežného přepadení vytipovali sami policisté. Následoval divoký koflikt, kde proti desítkám mladých alternativců stáli těžkooděnci. Létaly střešní tašky a cihly na jedné straně, rány obušky na straně druhé. Verze se pochopitelně liší. Jisté je jen to, že po incidentu vlastníci Cibulky své krátkodobé nájemníky vykázali s tím, že si nepřejí další problémy. V červenci 2009 ještě proběhla jedna protestní párty, načež se Cibulka opět uložila k spánku se strachem, zda se ještě kdy probudí.

Společnost Cibulka nadále shání kupce. Zatím neúspěšně. Pro představu - zruinovanou památku v roce 2005 nabízela realitka EU-real Maxima Stěpaněnka za 150 milionů korun. Uváděla, že má výhradní právo na prodej této nemovitosti k rekonstrukci na luxusní hotel, kliniku, reprezentativní sídlo či rezidenci. Perličkou je skutečnost, že Cibulka byla v inzerátech firmy označena jako "bývalé sídlo hrabě Kuna - prvního provozovatele poštovní služby v Rakousko-Uhersku". Hrabě Thun se nad tou novinou asi na Malostranském hřbitově neklidně pootočil ve svém hrobě.
Společnost Cibulka je kritizována ze všech stran. V srpnu 2006 jí odbor památkové péče magistráru uložil konečně i pokutu. Budoucnost usedlosti to však neřeší.
Je zde ale jistá naděje, že se přece jen najde nějaké řešení, neboť se naplno rozjíždí rozsáhlý projekt přeměny lesoparku na Cibulce v původní přírodně krajinářský park a ruina zámečku by jistě estetickou hodnotu narušovala. Ideální by bylo navrátit po dvaceti letech Cibulku zpět do rukou magistrátu, který by ji snad podobně jako v případě letohrádku Kinských dokázal přivést zpět k životu. Zájem o koupi město prý projevilo, ale částka 150 milionů byla nepřijatelná.Branky, kterými se nevchází, drobná schodiště odnikud nikam, vyhlídky, z nichž není nic vidět - taková je dnešní Cibulka
Toto bývala vyhlídka zdobená čtyřmi sochami Číňanů
Jako zámek Šípkové Růženky. Jak uvádí text na Práchnerově stéle, i princ tu byl. Tehdy ovšem ještě nebylo třeba zámek probouzet... Procitne ještě někdy Cibulka po pohádkovém "polibku"?
Ironie
Okno zahradního pavilonu, 2006
Model Cibulky pro rekonstrukci (EU Real)

Revitalizace parku na Cibulce


Na základě objednávky MHMP - odboru městské zeleně byla roku 2004 zpracována společností Zahrada nad Metují krajinářsko-architektonická studie obnovy parku na Cibulce. Bylo naplánováno rozsálé kácení. Nepřehledný lesopark náletových i dosázených dřevin se má změnit v romantický park s čitelnou prostorovou skladbou. V současnosti celistvý lesní porost má doznat výrazných zásahů, otevření do volných ploch, uvolnění průhledů, vybudování nových cest a zdůraznění architektonických a uměleckých prvků. Cílem je zvýšení pobytové a rekreační atraktivnosti parku a jeho přirozenější semknutí s okolním prostředím. Zahrádkářskou kolonii má nahradit nárazníková pobytová louka s dětským hřištěm, dotvořeny budou vstupy do areálu, současná hájovna má sloužit jako občerstvení a místo ke krátkodobému parkování.
V letech 2005-2006 proběhla první etapa obnovy parku a sochařské výzdoby. Zaměřila se na opravu vodohospodářských prvků.
Veškeré kamenné konstrukce jsou vystavěny z křemitého porfiru, což je kámen barvou i strukturou podobný pískovci, který je v této lokalitě původní. Hlavním cílem projektu byla obnova jezírka pod sochou Diany a vypouštěcího zařízení a výstavba nové hráze. Jezírko dostalo nový eliptický tvar.Obnovena byla i nedaleká studánka. Koryto potoka Cibulka se vrátilo zpět pod opravený cihlový mostek a pokračuje podél cesty až nad sochu sv.Jana, kde se od roku 2009 otevírá do nové tůně v místech, kde býval kdysi rybníček.

Místní občané se od počátku stavěli proti původnímu rozsahu kácení stromů na Cibulce, založili občanské sdružení a odvolali se. Panovaly oprávněné obavy z necitlivého zásahu do lesního pásma o celkové rozloze 25 hektarů. Vykácení hrozilo třicet let starému smrkovému porostu, který je považován na místě za cizorodý. Nakonec má být proměňován ve smíšený les a to v průběhu několika let, nikoliv najednou. Vykáceno má být maximálně 10% stromů a to na rozloze pouze tří hektarů lesa, kterých se plány na revitalizaci od počátku týkaly. Magistrátní úředníci se v tisku dušovali, že vše bude podléhat přísným předpisům a kácet se budou jen uhynulé a náletové dřeviny. Údajná jednání se zástupci ekologických organizací prý nepřinesla žádné námitky. Doufejme, že sliby budou dodrženy a místo dojde skutečné kultivace, které je jistě zapotřebí. První parkové úpravy na Cibulce s vymýcením náletových a starých dřevin se jeví velmi dobrým dojmem. Prostor se prosvětlil, provzdušnil a zpříjemnil. Otevřely se staronové pohledy. Do parku se zvolna vrací život... Zámeček však chátrá nadále...

Na zastávkách tramvaje při Plzeňské ulici pod Cibulkou byly vylepeny plány revitalizace s poznámkami rozhořčených občanů: "Typická hovadina ODS: záminka pro utrácení spousty peněz za obnovu; vykácení téměř poloviny území parku; celistvý les ve vnitřní Praze je unikát!" Snad zvítězí zdravý rozum...

Září 2007 - Park Cibulka 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 anonymka anonymka | 4. ledna 2007 v 17:35 | Reagovat

ahoj tak to je dobrý tam jedeme na výlet

2 Tereza Tereza | 21. ledna 2007 v 10:22 | Reagovat

To, že památky chátrají je velká škoda a mělo by se s tím něco dělat. To ale není důvod k vykácení skoro celého lesa! Nechápu, jak můžete nazvat tento krásný les, který je místem klidu a odpočinku, nepřehledným porostem. Investujte peníze na opravu statku a ostatních památek, které se zde nacházejí, ale nekácejte stromy!!!!!

3 Zdeněk Zdeněk | 22. ledna 2007 v 15:07 | Reagovat

Pro Terezu: "Krásný les" na Cibulce je krásný i pro mě. Možná právě proto, že je nepřehledný a zarostlý, namísto plánovaného parku, kde možná budou cestičky vysypané šterkem. Nevím... V článku pouze konstatuji holou skutečnost o stavu a o tom, co se plánuje. Kácet se má v širším okolí ostošest a také mě to zneklidňuje. Úprava nejbližšího okolí zámečku je myslím nutná, prořezávání náletových dřevin je snad také běžnou součástí péče o každý les, ale záleží na rozsahu a ten je i na můj vkus trochu velký. Já ty stromy určitě kácet nebudu...

4 Jakub Jakub | E-mail | 10. března 2011 v 13:51 | Reagovat

Vážený pane Zdeňku,
mnohokrát děkuji za tento Váš web, na který se vracím a hledám aktuální informace.
Vzhledem k tomu, že od narození žiji na Cibulkách, navštěvuji i zdejší park s očekáváním, kdy konečně někdo zachrání zdejší usedlost a památky zde se nacházející.
Nemáte prosím nějaké bližší informace, o případném vlastníkovi, rekonstrukci, apod?
Taktéž sleduji i chátrající osadu Buďánka, kterou pevně doufám nenechají zcela zmizet.
Předem děkuji za odpověď a přeji hodně úspěchů.

Jakub H.

5 Zdeněk Zdeněk | 13. března 2011 v 20:46 | Reagovat

Pro pana Jakuba H.: Dobrý den,
těší mě Váš zájem a děkuji.
Vlastníkem zámečku Cibulka je i nadále dceřinná společnost akciové společnosti ÚAMK s názvem Cibulka a.s.(Adresa vlastníka: Na Strži 1837/9, Praha, Krč, 140 00). Společnost nemá prostředky na rekonstrukci, ač projekt údajně vypracovaný má. K Cibulce se nehodlá médiím vyjadřovat a v nedávné minulosti ji využívala jen jako bankovní zástavu. Mluví se o tom, že by památku mohl odkoupit pražský magistrát.Zatím tedy žádný posun...
Buďánka se měla začít rekonstruovat v srpnu 2011. Už nyní je ovšem zřejmé, že se nestihnou všechna schvalovací řízení, a tak dojde opět ke zpoždění. Protože v současnosti už není téměř co opravovat, budou se stavět převážně repliky budov. Aby se celá akce rentovala, postaví developer Geosan Alfa také pět nových bytových domů při Plzeňské, tam kde je nyní jen zelený pás...

6 nammi nammi | E-mail | 5. března 2012 v 0:14 | Reagovat

Nevite proc je tam takova negativni energije?jen co vejdete za branu a dojdete ke kasne  jde vam po zadech takovej chlad a kdyz tam budete  prolejzat prijde vam jako by vas stale nekdo pozoroval!vice na http://agartha.cz/html/pruzkumy/praha/cibulka/index.php

7 tomas tomas | E-mail | 7. července 2013 v 17:01 | Reagovat

jeste trocha k soucasnemu stavu,od te doby co se tam nastehovali,samozvani ,,umelci,,tim myslim tu bandu spinavejch fetaku mame stale vykradene zahradky,dreme se tam od nevidim do nevidim a pak ti umelci pridou a vsecko sklidi,ja bych to srovnal se zemi i s nimi,nebo uz s tim neco opravdu udelat,tohle je neunosny stav,denne tam nachytame nejakou fetacku s igelitkou jak prostrihava ploty vse od lonska co se tam nastehovali.vsude akorat nakadino a vykradani na dennim poradku,to nejsou lidi ale prasata,ty nic nezachranej kdyz ani zadek si neutrou!!!z cibulky se stava akorat zly sen

8 Brandontouri Brandontouri | E-mail | 17. října 2017 v 16:29 | Reagovat

Szbumugke
Как купить брендовые <a href=https://www.1prikid.ru/koshelki-portmone/>женские кошельки</a> оригинал, Могу я купить <a href=https://www.1prikid.ru/koshelki-portmone/>женские кошельки</a> пикард

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama