Ulice na Smíchově

20. srpna 2006 v 15:35 | zh |  Názvy ulic

Smíchov

Obec je součástí Prahy. V obci je evidováno 197 ulic, 3 766 adres. Všechny adresy v obci mají PSČ 150 00. V obci je k trvalému pobytu přihlášeno 36 074 obyvatel, z toho je 15 504 mužů nad 15 let, 2 226 chlapců do 15 let, 16 335 žen nad 15 let, 2 009 dívek do 15 let.

ANTLOVA - Vladimír Antl, sochař přelomu 19. a 20.století, pocházel ze Smíchova
ARBESOVO NÁMĚSTÍ - Jakub Arbes (+1914), spisovatel, novinář, autor žánru romaneto, smíchovský rodák. Starší názvy Kostelní či Jakubské nám.
ASTLOVA -Vladimír Astl (+1960), sochař, smíchovský rodák
BIEBLOVA - Konstatntin Biebl (+1951), básník poetismu
BOUBÍNSKÁ - podle šumavského pralesa
BOZDĚCHOVA - Emanuel Bozděch (+1889), dramatik.
BRAUNOVA - Josef Braun (+1891), spisovatel historických próz
CÍSAŘSKÁ LOUKA
ČESKÁ - dříve Čs.komsomolců
DĚVÍNSKÁ - podle vrchu Děvín, kde stál stejnojmenný hrad dívek podle starých pověstí. Existuje též ulice Pod Děvínem a U Dívčích hradů.
DIENZENHOFEROVY SADY - K.I.Dienzenhofer (+1751), architekt baroka, autor Portheimky. Starší názvy V botanické zahradě, Ferdinandovy sady.
DRTINOVA - František Drtina (+1925), filosof, profesor UK, dříve Husova.
DUŠKOVA - František Dušek (+1799), hudební skladatel, hostitel Mozarta na Bertramce
ELIŠKY PEŠKOVÉ - Eliška Pešková (+1895), provd.Švandová, herečka
ERBENOVA - K.J.Erben (+1870), básník, etnograf, původně pohřben na hřbitově s nímž ulice sousedí. Část přehrazená Plzeňskou dříve nesla název U nemocnice (v č.p.668 byla umístěna obecní infekční nemocnice. V letech 1885-1890 nesla název Hraniční, neboť tvořila katastrální hranici mezi Košířemi a Smíchovem.
FRÁNI ŠRÁMKA - Fráňa Šrámek (+1952), básník, dramatik, prozaik. Žil v době studií v jednom z domů v ulici (pamětní deska)
FRANTY KOCOURKA - Franta Kocourek (+1942), prozaik, novinář, reportér čs.rozhlasu. Umučen v koncentračním táboře.
GRAFICKÁ - podle místního garfického ústavu, původně podle pomístního názvu Červenohorská, poté Resslova
HOLEČKOVA - Josef Holeček (+1929), spisovatel a novinář. Původní název Košířská cesta (ulice), poté Kinská podle sadů, do r.1923 Karlova podle Karla IV.
HOLUBOVA - Emil Holub (+1902) lékař a cestovatel. Dříve Žižkova
HOŘEJŠÍ NÁBŘEŽÍ - od r.1880 podle polohy k jeho dolní části
CHURÁŇOVSKÁ - podle šumavské hory
JANÁČKOVO NÁBŘEŽÍ - Leoš Janáček (+1928), hudební skladatel. Původně Ferdinandovo nábřeží.
JEZERNÍ - hora na Šumavě
JINDŘICHA PLACHTY - Jindřich Plachta (+1951), herec. Dříve Lázeňská, neboť směřovala k plovárně, též Žižkova, Reinerova (podle malíře V.V.Reinera, který vyzdobil freskami Portheimku)
K VODOJEMU - podle polohy. Dříve Hřbitovní (podle Malvazinek)
K ZÁVĚRCE - podle usedlosti zvané Závěrka či Závětka
KARLA ENGLIŠE - prof. Dr. Karel Engliš (+1961), významný prvorepublikový státník, národohospodář, od roku 1934 žil na Smíchově, po roce 1948 pronásledován
KARTOUZSKÁ - podle kláštera kartuziánů z r.1342 zničeného zcela husity. Do r.1860 nesla název Vratislavova, jindy mylně Vladislavova.
KE KLIMENTCE - podle usedlosti čp.129
KE KOULCE - podle usedlosti čp.189
KE SKLÁRNĚ - podle směru ke sklárně Josefa Inwalda ze 70.let 19.stol.
KESNERKA - podle usedlosti čp.190
KINSKÉHO ZAHRADA - zahrada pod Petřínem
KLAMOVKA - park s architekturou panského areálu
KLICPEROVA - Václav Kliment Klicpera (+1859), dramatik historických témat
KMOCHOVA - František Kmoch (+1912), kapelník a skladatel. Původně příkrá, poté Sokolská podle protější sokolovny.
KOBROVA - v sousedství zaniklé ulice nesoucí stejný název, navazuje na Grafickou
KONEČNÁ - od r.1931, poloha na konci sídliště
KOŘENSKÉHO - Josef Kořenský (+1938), přírodovědec, spisovatel, cestovatel, ředitel smíchovské měšťanky. Dříve Mlýnská podle Petržílkovských mlýnů, které stály vedle vodárenské věže.
KOTEVNÍ - podle polohy u přístavu. Dříve Horymírova či vyšehradská, neboť směřuje přímo proti Vyšehradu.
KOULKA - usedlost čp.189
KOVÁKŮ - podle kovoprůmyslových závodů, které však již nestojí. Dříve Poděbradova podle Jiřího z Poděbrad.
KROFTOVA - Kamil Krofta (+1945), historik, diplomat, profesor UK. Dříve Jeronýmova podle Jeronýma Pražského a Rosy Luxemburgové.
KROUPOVA - Stanislav Kroupa (+1945)Úředník Elektrických podniků, zahynul v Terezíně.
KŘÍŽOVÁ - silnice spojující Smíchov a Hlubočepy. Původně Nová silnice, v letech 1880-1895 Křížová cesta.
LESNICKÁ - sídlila zde lesnická sekce Svazu čs.zemědělců. Dříve Farní (vedla k faře kostela sv.Václava), Třebízského podle Václava Beneše Třebízského.
LIBÍNSKÁ - podle šumavské hory Libín
LIDICKÁ - podle obce vypálené nacisty. Dříve Palackého (směřovala ke stejnojmennému mostu).
MALÁTOVA - Jan Malát (+1915), hudební skladatel a pedagog, učil na Smíchově.
MALÁ XAVERIOVA - podle Arbesova romaneta Svatý Xaverius
MATOUŠOVA - Zdeněk Matouš (+1942), tajemník Obchodní komory v Praze, odbojář popravený nacisty. Dříve Fibichova. Zastavěna byla až po r.1916.
MOŠNOVA - Jindřich Mošna (+1911), herec.
MOULÍKOVA - Ladislav Moulík (+1942), tělovýchovný pracovník popravený v Osvětimi.
MOZARTOVA - W.A.Mozart (+1791), rakouský skladatel, kterému "jeho Pražané rozumějí". Ulice vede k Betramce, kde bydlel při svých pražských návštěvách. Původní název Jinonická.
MRÁZOVKA - usedlost, později kolonie dělnických domků pro zaměstnance Ringhofferovy továrny. Podle rozložení na stráni se nazývala také Betlém. Dnes úředně existuje pouze ulice Nad Mrázovkou a U Mrázovky.
NA BĚLIDLE - pomístní název, zřejmě se zde bílily tkaniny. Název nese též dúm čp.755. Podle směru se dříve jmenovala Přívozní, též Komenského.
NA BŘEZINCE - podle usedlosti čp.179.
NA CELNÉ - podle usedlosti čp.63, kde býval místo na vybírání cla, které se platilo na zdejším přívoze.
NA CÍSAŘCE - podle někdejší usedlosti Císařka. Končí v novém obytném souboru Císařka I.
NA CIHLÁŘCE - podle usedlosti čp.17
NA ČEČELIČCE - podle usedlosti čp.165 patřící v letech 1662-1758 Jakubu Čečelickému z Rosenwaldu. Dříve Purkyňova.
NA ČERNÉM VRCHU - podle kopce, jehož název je doložen až k pol.19.stol. Podle jedné domněnky jde o překlad jména Schwarzenberg do češtiny, neboť právě tento rod vlastnil Jinonice, k nimž kopec původně patřil, i Smíchov a Košíře.
NA DOUBKOVÉ - podle usedlostí čp.178-183, které patřily v 19.století rodině rytíře Doubka. Eduard Doubek založil a Smíchovu věnoval sady Na Skalce.
NA HŘEBENKÁCH - podle usedlosti čp.107
NA KONVÁŘCE - podle usedlosti čp.192, konvář=výrobce cínového nářadí
NA LAUROVÉ - podle usedlosti čp.186
NA LOUŽKU - podle starého pomístního názvu
NA NEKLANCE - zřejmě podle nějaké usedlosti, která v sobě nese jméno knížete Neklana, odtud též název Neklanova, v minulosti také Horymírova.
NA ODBOČCE - podle polohy
NA PAVÍM VRCHU - podle starého pomístního názvu
NA PLÁNI - od r.1931 podle přirozené polohy
NA PLZEŇCE - podle usedlosti s hostincem čp.34
NA POPELCE - podle usedlosti čp.160
NA PROVAZNICI - podle usedlosti čp.172
NA SKALCE - podle usedlosti čp.183
NA ŠUMAVĚ - podle tvaru zřejmě pomístní název s odkazem na pohoří Šumava
NA VÁCLAVCE - podle usedlosti čp.176. Cesta směřovala k novému hřbitovu na Malvazinkách. existuje též ulice Nad Václavkou.
NA VALENTINCE - podle usedlosti čp.41. Dříve Horymírova, Libušina.
NA VĚNEČKU - podle starého názvu kopce Věneček, doloženého už v době husitství.
NA VRŠKU - podle polohy
NA ZATLANCE - podle usedlosti čp.22, původně vinice Na zaklanku.
NA ZLÍCHOVĚ - hranice Smíchova a Hlubočep, s nimiž byla někdejší obec Zlíchov spojena
NÁBŘEŽNÍ - podle polohy
NAD BERTRAMKOU - podle usedlosti čp.169, podle majitelů Bertramských z Bertramu.
NAD BUĎÁNKAMI I-III - podle osady tvořené skupinou drobných dělnických domků. Jméno osady odvozeno od stejnojmenné usedlosti či jejího majitele. Část trojdílné ulice nesla kdysi název U lidového domu (z r.1935)
NAD HUSOVÝMI SADY - podle polohy k sadům pojmenovaným po M.J.Husovi.
NAD KESNERKOU - podle usedlosti čp.190
NAD KLAMOVKOU - podle usedlosti čp.154 s anglickým parkem. dříve Na Okrouhlíku (podle tvaru návrší a staršího názvu usedlosti)
NAD KLIKOVKOU - podle usedlosti čp.119
NAD KOULKOU - podle usedlosti čp.189. Dříve Horymírova.
NAD LAUROVOU - podle usedlosti čp.186
NAD MLYNÁŘKOU - podle usedlosti čp.155
NAD PALATOU - podle usedlosti čp.110
NAD POPELKOU - podle usedlosti čp.160
NAD SANTOŠKOU - podle usedlosti čp.178. Dříve Dělnická v letech 1910-47.
NAD VÁCLAVKOU - podle polohy k usedlosti čp.176.
NAD VÝŠINKOU - podle usedlosti čp.156 patřící v letech 1758-82 mynáři Václavu Michalu Vyšínovi. Původně se jmenovala Vyšínka, tvar se změnil na současný. Exituje i ulice Pod Výšinkou
NAD ZÁMEČNICÍ - podle usedlosti čp.130
NÁDRAŽNÍ - podle smíchovského nádraží z r.1861. Ulice vznikla spojením čtyř komunikací: Tržní náměstí (zřejmě zde nějaké takové bylo) Švarcenberkova (podle majitelů panství), Zbraslavská a Pasovská podle směru.
NÁMĚSTÍ 14. ŘÍJNA - podle dne 14.10.1918, kdy český národ povstal proti Rakousku-Uhersku a proklamoval samostatnou republiku. Ta vznikla oficiálně o 14 dní později.
NÁMĚSTÍ KINSKÝCH - podle polohy u zahrady Kinských z r.1825. Dřívější názvy Pod Kinskou, Štefánikovo náměstí, po M.R.Štefánikovi, který stál u zrodu Československa, byla pojmenována původně Albrechtova kasárna (dnes Justiční palác). V letech 1951-94 Nám.sovětských tankistů (podle osvoboditelů Prahy a pomníku s tankem).
NOVÝ ZLÍCHOV - v nové části bývalé obce Zlíchov
OSTROVSKÉHO - N.A.Ostrovskij (+1886), ruský dramatik. Dříve Vinohradská podle vinic, které se tu od 14. do 18.století nacházely. Krátce nesla jméno spisovatelky a přítelkyně F.Kafky Růženy Jesenské.
PAJEROVA - Miroslav Pajer (+1945), komunista popravený v Terezíně r.1945, člen ilegální skupiny Předvoj
PAVLA ŠVANDY ZE SEMČIC - (+1898), režisér, herec, zakladatel významného Švandova divadla na Smíchově. Dříve Jakubská.
PECHÁČKOVA - František pecháček (+1944), těklovýchovný pracovník, zatčen v době haydrichiády a popraven v Mauthausenu. Dříve Dvořákova.
PECHLÁTOVA - Augustin pechlát (+1941), tělovýchovný pracovník, popraven za odbojovou činnost v době okupace. Dříve Husova.
PEROUTKOVA - Ferdinand Peroutka (+1978), novinář, spisovatel, dramatik, vedoucí exilu po únoru r.1948. Ulice původně spojená s Mozartovou.
PETŘÍNSKÁ - ulice směřuje k vrchu Petřín
PĚŠÍ - podle charakteru
PIVOVARSKÁ - podle Staropramenu zal.1869.
PLZEŇSKÁ - název od směru k Plzni neze ulice od vzniku Československa
POD BARVÍŘKOU - podle usedlosti čp.185
POD BRENTOVOU - podle usedlosti čp.184. Dříve Prokopova podle Prokopa Holého.
POD BUĎÁNKOU - podle osady tvořené skupinou drobných dělnických domků. Jméno osady odvozeno od stejnojmenné usedlosti či jejího majitele.
POD CÍSAŘKOU - podle usedlosti čp.116
POD DĚVÍNEM - podle vrchu Děvín, kde stál stejnojmenný hrad dívek podle starých pověstí
POD FIALKOU - podle usedlosti čp.112
POD HÁJEM - podle polohy
POD HYBŠMANKOU - podle usedlosti čp.113, kterou držela do r.1793 Marie Anna Hübschmannová.
POD KESNERKOU - podle usedlosti čp.190, část ulice tvoří nešní Pod Závěrkou
POD KLIKOVKOU - podle usedlosti čp.119
POD KOTLÁŘKOU - podle usedlosti čp.122
POD LIPKAMI - podle lip, které tu byly vysázeny
POD PALATOU - podle usedlosti čp.110
POD SKALKOU - podle usedlosti čp.120
POD SPIRITKOU- podle bývalé vinice
POD STADIONY - podle polohy k strahovským stadionům (od r.1947)
POD TRATÍ - původně nepojmenovaná ulice pod železničním mostem
POD VÝŠINKOU- viz.Nad Výšinkou
POD ZÁVĚRKOU - viz.K Závěrce
PODBĚLOHORSKÁ - podle polohy k Bílé hoře
PRAVOÚHLÁ - podle tvaru
PRESLOVA - Jan Svatopluk Presl (+1849), přírodopisec. Původně Továrnická či Spojovací. Vedla podél dvou kartounek, spojovala zadní vjezd Porgesovy kartounky s náměstím.
PŘÍMÁ - podle tvaru
RADLICKÁ - podle směru k původně samostatné obci Radlice. V minulosti nesla názvy Královská, Divišova (podle Prokopa Diviše), Havlíčkova (podle K.H.Borovského) a Šaldova (podle F.X.Šaldy).
RANDOVA - prof. JUDr.Antonín Randa, 1834 - 1914, významný český právník
ROZKOŠNÉHO - Josef Richard Rozkošný (+1913), hudební skladatel. Dříve Slavojova.
SLAVICKÁ - podle Slavice, vsi u Tachova
SMRČINSKÁ - podle západočeského pohoří Smrčiny. Vychází jihozápadně z Podbělohorské a slepě u transformační stanice.
STAROPRAMENNÁ - podle pivovaru. Dříve Přemyslova podle Přemysla Oráče.
STRAHOVSKÝ TUNEL
STRAKONICKÁ - podle směru
STROUPEŽNICKÉHO - Ladislav Stroupežnický (+1892), dramatik, prozaik, dramaturg ND. Dříve Vlečná (podle vlečné koleje z Ringhofferovy vagónky), Tylova (podle J.K.Tyla)
SVÁTKOVA - Oleg Svátek (+1941), generál čs.armády, legionář, odbojář. Popraven za okupace.
SVORNOSTI - název od r.1922 připomíná svornost našeho lidu v boji za svobodu vlasti. Dříve byla součástí dnešní Zborovské a nesla názvy Královská či Korunní.
ŠÁRČINA - podle postavy z pověsti o dívčích válkách.
ŠTEFÁNIKOVA - Milan Rastislav Štefánik (+1919), slovenský politik, astronom, generál fr.armády, odbojář a jeden z tvůrců Československa. Původně Hlavní, Kinského třída. V období komunismu nesla tato významná smíchovská komunikace jméno vůdce VŘSR S.M.Kirova.
ŠTORKÁNOVA - Jaroslav Štorkán (+1942), zoolog, profesor UK. Popraven nacisty.
ŠVÉDSKÁ - v těchto místech měli tábořit Švédové, když ve třicetileté válce obléhali Prahu.
TICHÁ - podle charakteru slepé ulice ve vilové čtvrti
TOMÁŠKOVA - Josef Václav Tomášek (+1850), hudební skladatel, pedagog, "hudební papež pražský". Leží na Malostranském hřbitově.
TOMKOVA - prof. Václav Vladivoj Tomek, 1818 - 1905, český historik a historiograf Prahy
TŘÍSTOLIČNÁ - podle hory Třístoličník na Šumavě.
TUNEL MRÁZOVKA
U BLAŽENKY - podle usedlosti čp.130
U DEMARTINKY - podle usedlosti čp.152
U DVOU SRPŮ - podle hostince U dvou srpů.
U KLAVÍRKY - podle usedlosti čp.175
U KLIKOVKY - podle usedlosti čp.22
U KLIMENTKY - podle usedlosti čp.129
U KOTLÁŘKY - viz.Kotlářka, ke Kotlářce
U KRÁLOVSKÉ LOUKY - ulice vedle původně široké louky na smíchovském břehu, kde se zřejmě konala velká korunovační hostina Václava II. r.1297. V r.1922 část louky přeměněna ve vorový přístav. Dřívější názvy Podolská, Lumírova.
U MALVAZINKY - podle usedlosti čp.177. Vinice z r.1628. Dnešní usedlost z r.1800. Jméno podle malostranského m,ěšťana Tomáše Malvazyho.
U NESYPKY- podle usedlosti čp. 108
U NIKOLAJKY- podle usedlosti čp.174
U OKROUHLÍKU- podle staršího pojmenování Klamovky
U PALATY- podle usedlosti v blízkém okolí
U PALIÁRKY- podle usedlosti čp.163, patřila staviteli Palliardimu.
U PERNIKÁŘKY- podle usedlosti čp.111
U PLÁTENICE- podle usedlosti čp.109
U SANOPZU - podle sanatoria pro poštovní zaměstnance sídlícího v čp.1500
U SANTOŠKY- podle usedlosti čp.178
U SMÍCHOVSKÉHO HŘBITOVA - podle směřování k novému smíchovskému hřbitovu
U STARÉHO ŽIDOVSKÉHO HŘBITOVA - podle polohy
U ŠALAMOUNKY- podle usedlosti patřící v 17.stol. Solomonovi z Friedbergu
U TROJICE - ulice vede podél Malostranského hřbitova s kostelem sv.Trojice
U VODOJEMU - podle polohy
U ZÁMEČNICE- podle usedlosti čp.130
U ŽELEZNIČNÍHO MOSTU - podle polohy
V BOTANICE - podle univerzitní botanické zahrady zřízené r.1775 z bývalé zahrady při Dienzenhoferově jezuitském pavilonu rekonvalescentů
V LESÍČKU - podle letohrádku knížat z Eggenbergu. K němu patřila rozsáhlá zahrada a lesíček. Zde se často konaly filipojakubské poutě.
VIKTORA HUGA - Viktor Hugo )+1885), fr.básník a spisovatel. Dříve Jungmannova.
VLTAVSKÁ - podle polohy k řece
VODNÍ - podle polohy k řece
VOROVÝ PŘÍSTAV
VRÁZOVA - Enrique Stanko Vráz (+1932), cestovatel, jehož sbírky jsou v Náprstkově muzeu. Dříve Krokova.
XAVERIOVA - podle Arbesova romaneta Svatý Xaverius.
ZA ŽENSKÝMI DOMOVY - podle polohy za penzionem svobodných žen
ZAPOVA - Karel František zap (+1871), umělecký historik, archeolog
ZBOROVSKÁ - podle bojiště na Ukrajině, kde čs.brigáda bojovala na straně Rusů proti rakousku 2.7.1917. Původně Mostecká, pak Královská.
ZDÍKOVSKÁ - Zdíkov, město v podhůří Šumavy
ZLÍCHOVSKÝ TUNEL
ZOUBKOVA - František Jan Zoubek (+1890), spisovatel, pedagog, překladatel Komenského
ZUBATÉHO - Josef Zubatý (1931), jazykovědec, profesor UK, prezident ČAVU. Dříve Havlíčkova, podle K.H.Borovského.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 Mirek Mirek | 3. ledna 2007 v 16:22 | Reagovat

Add ulice Pod Stadiony. Úsek mezi ulicemi Podbělohorská a Pod Hybšmankou (a možná ještě o kousek dál) se ještě v 80. letech jmenoval krásně česky Hoření. Pamatuji si jak mě v raném věku urazilo, že mi změnili adresu na tak fádní Pod stadiony

2 Svejda Svejda | E-mail | 4. května 2009 v 15:13 | Reagovat

Prosím o krátkou informaci: co to je za honosné sídlo v ulici Na pavím vrchu 1949/2, dnes objekt MV. Pro koho se to stavělo, kdo to postavil a kdy. Buď krátký komentář nebo link na podrobnější údaje. Neví to někdo ? Dík za odpověď na můj e-mail.

3 Výlety a procházky Výlety a procházky | E-mail | Web | 4. února 2015 v 18:52 | Reagovat

Moc pěkný seznam, početla jsem si:)
Mám jednu připomínku: Drtinova ulice se jmenovala za totáče Nikose Belojannise, jj - moje základka tam byla, to se z hlavy nevykouří:)

4 Anežka S. Anežka S. | E-mail | 14. dubna 2015 v 11:15 | Reagovat

Hezký den, já bych potřebovala nějaké historické zdroje a informace o bytovém domě Pecháčkova 1274/3, dříve v ulici Dvořákova, mohli byste prosím poradit jak a kam na ně? Budu vděčná za jakoukoli pomoc. Děkuji AS

5 Martin M Martin M | E-mail | 22. prosince 2015 v 21:31 | Reagovat

Chci se zeptat mohla se Ulice v Radlicích
dnes Holubova, předtím Žižkova
jmenovat Zdíkova
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jind%C5%99ich_Zd%C3%ADk

Děkuji Martin M

6 Irena Irena | 29. února 2016 v 20:57 | Reagovat

Ulice "K vodojemu" se dříve jmenovala "Stará hřbitovní". Bydlela jsem tam a ještě v dobách mého dětství chodila pošta i s touto adresou a došla :)

Jinak super stránky, díky.
Irena

7 andrew andrew | Web | 8. září 2016 v 18:39 | Reagovat

vyhodne bankovni pujcky O_O

8 Lukáš Lukáš | E-mail | 15. února 2017 v 18:44 | Reagovat

Velmi by nás zajímal velice zvláštní dům na č. popisném Tichá 3. Dům je ve špatném stavu, je ve správě města. Přesto je patrné poměrně netradiční řešení, množství až humoristických nápisů a zvláštní "věž", která je součástí hlavního domu. Snažíme se o tomto sídle zjistit více.

9 BbnvQuelia BbnvQuelia | E-mail | Web | 20. září 2017 v 18:48 | Reagovat

lendup - http://paydayvax.org/
get loan bad credit <a href="http://paydayvax.org/">payday loans near me</a> ’

10 Scrbignoft Scrbignoft | E-mail | Web | 22. září 2017 v 18:22 | Reagovat

20 mg cialis
<a href="http://cialisofkl.com/">cialis</a>
cialis usa
<a href=http://cialisofkl.com/>cheap cialis</a> ’

11 VffgJeode VffgJeode | E-mail | Web | 23. září 2017 v 10:55 | Reagovat

cheap cialis professional
<a href="http://cialisivndh.com/">cheap cialis</a>
cialis shelf life
<a href=http://cialisivndh.com/>generic cialis</a> ’

12 Ldvindelf Ldvindelf | E-mail | Web | 24. září 2017 v 10:23 | Reagovat

viagra mail order
<a href="http://fuyviagraf.com/">generic viagra</a>
what does viagra do
<a href=http://fuyviagraf.com/>generic viagra</a> ’

13 FsvLexawl FsvLexawl | E-mail | Web | 24. září 2017 v 13:53 | Reagovat

cialis online without prescription
<a href="http://retcialis.com/">buy cialis</a>
cialis without prescription in canada
<a href="http://retcialis.com/">buy cialis</a> ’

14 Ffvginfugh Ffvginfugh | E-mail | Web | 25. září 2017 v 2:56 | Reagovat

cialis daily price
<a href="http://veucialis.com/">buy cialis</a>
cialis 20mg
<a href=http://veucialis.com/>cialis online</a> ’

15 Ikmetroutt Ikmetroutt | E-mail | Web | 28. září 2017 v 18:32 | Reagovat

online payday loan companies
<a href="https://paydayrvjlo.com/">loans payday</a>
home loans today
<a href=https://paydayrvjlo.com/>get payday loan</a> ’

16 Fwjjtroutt Fwjjtroutt | E-mail | Web | 3. října 2017 v 17:35 | Reagovat

payday cash advance
<a href="https://paydayllae.com/">payday loans online same day</a>
visa credit cards bad credit
<a href=https://paydayllae.com/>pay day loans</a> ’

17 MuntrTrabs MuntrTrabs | E-mail | Web | 3. října 2017 v 17:35 | Reagovat

where to buy viagra
<a href="http://sexviagen.com/">viagra</a>
generic viagra pills
<a href="http://sexviagen.com/">viagra online</a> ’

18 FfnhhjxAffedy FfnhhjxAffedy | E-mail | Web | 1. listopadu 2017 v 9:12 | Reagovat

debt solutions
<a href="https://cashecbya.com">pay day</a>
badcredit payday loans
<a href=https://cashecbya.com>instant payday loans</a> ’

19 KeefUnOmo KeefUnOmo | E-mail | Web | 1. listopadu 2017 v 10:00 | Reagovat

need loan - https://paydaybdrfs.com
same day loans <a href=https://paydaybdrfs.com>cash express</a> ’

20 Lssdvdeurode Lssdvdeurode | E-mail | Web | 8. prosince 2017 v 0:24 | Reagovat

viagra online prescription
http://canadiannowv.com/
free sample viagra
<a href=http://canadiannowv.com/>order viagra</a>

21 KdbccfUnOmo KdbccfUnOmo | E-mail | Web | 8. prosince 2017 v 13:09 | Reagovat

all online payday loans http://paydayloansonlinenow.us.com/
actual payday loan lender <a href=http://paydayloansonlinenow.us.com/>payday loans online</a>

22 Svesbawatte Svesbawatte | E-mail | Web | 22. prosince 2017 v 18:07 | Reagovat

loan cash https://now24paydayloans.com/
fast online loans <a href=https://now24paydayloans.com/>payday loans online</a>

23 DvenrenUnpach DvenrenUnpach | E-mail | Web | 22. prosince 2017 v 23:18 | Reagovat

speedycash com
<a href="https://1paydayloansonline.com/">payday advances</a>
american advance payday loans
<a href="https://1paydayloansonline.com/">bad credit loans</a>

24 ZvstAffedy ZvstAffedy | E-mail | Web | 31. prosince 2017 v 14:52 | Reagovat

best payday loan sites
<a href="https://paydaykko.org/">cash advance loan</a>
no hassle payday loans
<a href=https://paydaykko.org/>cash advance now</a>

25 Jmfvenerie Jmfvenerie | E-mail | Web | 2. ledna 2018 v 4:26 | Reagovat

bad credit loans no payday loans
<a href="https://paydayaazt.org/">online payday loans</a>
small personal loans
<a href=https://paydayaazt.org/>payday loans near me</a>

26 DcxUnpach DcxUnpach | E-mail | Web | 5. ledna 2018 v 14:01 | Reagovat

canadian faxless payday loans
<a href="https://loansbadzwe.org/">personal loans</a>
can a payday loan garnish my wages
<a href="https://loansbadzwe.org/">best payday loans</a>

27 ZmsAffedy ZmsAffedy | E-mail | Web | 9. ledna 2018 v 20:01 | Reagovat

fresno california
<a href="https://paydayloans-online.us.com/">cash advance loan</a>
what is a payday loan
<a href=https://paydayloans-online.us.com/>3 month payday loans</a>

28 Faainfugh Faainfugh | E-mail | Web | 14. ledna 2018 v 3:13 | Reagovat

cialis without a prescription
<a href="http://cialisovnsm.com/">cialis side effects</a>
cialis daily cost
<a href=http://cialisovnsm.com/>cialis on line</a> ’

29 FwenLexawl FwenLexawl | E-mail | Web | 15. ledna 2018 v 1:28 | Reagovat

cialis canada free sample
<a href="http://retcialis.com/"></a>
cialis dosage daily
<a href="http://retcialis.com/">generic cialis</a> ’

30 Vecenerie Vecenerie | E-mail | Web | 22. ledna 2018 v 3:58 | Reagovat

check cash advance
<a href="https://paydayloans-online.us.org/">online payday loan</a>
no fax payday loans direct lenders
<a href=https://paydayloans-online.us.org/>payday loan online</a>

31 Ondcapexy Ondcapexy | E-mail | Web | 24. ledna 2018 v 3:36 | Reagovat

viagra free sample
http://genericonlineviaqra.com/
where can you buy viagra
<a href="http://genericonlineviaqra.com/">viagra online without prescription</a> OK’

32 Lssdvdeurode Lssdvdeurode | E-mail | Web | 24. ledna 2018 v 4:06 | Reagovat

what is viagra
http://viasergeneric.com/
generic viagra rx
<a href=http://viasergeneric.com/>generic viagra</a> OK’

33 Omcneign Omcneign | E-mail | Web | 7. února 2018 v 23:53 | Reagovat

OK’
<a href="https://365paydayloan.org/"> no fax payday loans</a>
direct lending payday loans https://365paydayloan.org/ -  no faxing payday loan

34 Martin Stanislav Rožumberg Martin Stanislav Rožumberg | E-mail | 18. února 2018 v 16:36 | Reagovat

Prosím kdo poradí kde získat bližší informace o domě na Arbesově náměstí č. 314/10. Zajímá mne doba výstavby a původní majitelé :) Dík

35 LtvUnOmo LtvUnOmo | E-mail | Web | 21. února 2018 v 0:20 | Reagovat

OK’ https://bestpaydayloan.us.org/
a quick payday loan <a href=https://bestpaydayloan.us.org/>payday loan</a>

36 LqhLexawl LqhLexawl | E-mail | Web | 26. února 2018 v 16:13 | Reagovat

Hi! All!
<a href="http://retcialis.com/"></a>
cialis prescription
<a href="http://retcialis.com/">buy cialis</a> OK’

37 FnaBargy FnaBargy | E-mail | Web | 6. března 2018 v 15:23 | Reagovat

Hi!
<a href="http://viagraazmhj.com/">online viagra</a>
viagra pharmacy online
<a href=http://viagraazmhj.com/>online viagra</a>  OK’

38 FntSteern FntSteern | E-mail | Web | 6. března 2018 v 19:39 | Reagovat

Hi All!
<a href="http://viasergeneric.com/">viagra pills</a>
viagra tablet
<a href="http://viasergeneric.com/">viagra online</a> OK’

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama