Božínka

27. srpna 2006 v 18:32 | zh |  Košířské usedlosti

Božínka - domov lovce kaktusů

Usedlost Božínka (č.p.766) v dnešní Jinonické ulici v Košířích vznikla na pozemcích někdejšího vinohradu obestavěním lisu, tak jako tomu bylo u většiny místních usedlostí. Do počátku 17.století byla označována jako Schneiderka. Roku 1666 se jejím majitelem stal Dominik di Bossi z italské stavitelské rodiny. Podílel se například na stavbě Vlašského špitálu na Malé Straně. Právě počeštěné zkomolení jeho jména dalo vzniknout dnešnímu názvu.
Původní usedlost Božínka na jejímž pozemku byla vystavěna stejnojmenná vila
(dle starší předlohy nakreslil V.Mochan)
Božínka r.1934. (Foto V.Mochan)
Skutečný věhlas Božínce přinesl až výstřední cestovatel, etnograf a botanik Alberto Vojtěch Frič (1882-1944). Podle vlastních plánů nechal r.1911 postavit vilu, která se stala centrem společenského života, botanickou zahradou i etnografickým muzeem. S konečnou podobou budovy ale prý moc spokojený nebyl a se stavitelem se po léta soudil.
V letech 1901 - 1929 Frič podnikl osm velkých výprav za exotickými rostlinami, kaktusy a sukulenty. Nadchla ho ovšem zejména kultura indiánských kmenů, mezi nimiž opakovaně pobýval při svých návštěvách v Paraguayi, Brazílii, Argentině... Indiána Čerwuiše si dokonce přivezl i do Prahy. Sestavil slovníky jednotlivých kmenů, bránil zájmy indiánů proti bílým kolonistům, přednášel, psal a bořil západní mýty v nichž indiáni vystupovali jako krvelační primitivové. Frič měl jedinečné porozumění pro jejich mentalitu, respektoval jejich obyčeje a zároveň jim nenásilně předával své zkušenosti například s lovem puškou nebo s pěstováním plodin, které neznali. Jeho stěžejním dílem je kniha Indiáni Jižní Ameriky (1943). V r.1913 vystavil v Božínce rozsáhlou sbírku etnografik kmenů Čamakoko, Angaité, Pilagá, Toba, Kaďuveo ad.
Ve Fričově pracovně na Božínce visel veliký portrét mladičké indiánské dívky Loray, který namaloval podle fotografií Fričův přítel Fridrich. S Loray byl dle indiánských zvyklostí Frič oženěn. Získal jí za pomoc kmeni Chamacoco. Po čtrnácti dnech povodní se mu podařilo nalodit na parník a spěchal na Amerikanistický kongres. Nikdy prý nezapomněl na zoufalou píseň, kterou zpívala jeho Loray, když jí opouštěl.
"Bílý krokodýl musí opustit Loray. Odchází tam, kde žijí jeho lidé. Nemůže s ní zůstat, nebyl by šťastný. Najde si mahru, bílou, jako je on sám. Jeho oči budou svítit jako oči tygra! Loray zpívá svůj smutek, aby oči Bílého Orla mohly být veselé..."
Ve 20.letech se v Praze oženil s Dragou Janáčkovou a narodil se mu syn Ivan. Senzační objev uskutečnili čeští filmaři A.Růžičková a Martin Čihák, kteří se v r.2000 vrátili z Paraguaye s fotografiemi stoleté Fričovy dcery která si říká Hermína Ferreira Fric. Čeští potomci A.V.Friče se zkontaktovali s indiánskou komunitou Chamacoco v jejichž žilách koluje Fričova krev a v r.2004 založili občanské sdružení Checomacoco. Název vymyslel Fričův vnuk Rodolfo Fedeira smíšením starého názvu svého kmene s označením Čechů "checo". Sdružení se snaží komunitě žijící na rozloze 30 x 6 kilometrů pořídit dvousethlavé stádo krav, aby se stala ekonomicky soběstačnou.
Častým hostem na Božínce byl malíř Zdeněk Burian, který ilustroval Fričovy knihy Strýček indián (1935), Dlouhý lovec (1941) a Hadí ostrov (1947). Vášnivě se dohadovali o všech detailech pro kresby a předávali si své zkušenosti. Pracovní vztah přerostl ve velké přátelství a Frič prý dokonce nabídl Burianovi, aby s ním absolvoval další plánovanou výpravu. V tom jim však zabránila válka. Burian je také autorem dvou portrétů Friče. Maloval je možná až po jeho smrti na základě starších skic.
Rozsáhlá byla také Fričova práce věnovaná tropickým rostlinám, zejména kaktusům. Fričovo jméno patří mezi kaktusáři k těm nejslavnějším. Udělal velmi mnoho pro jejich popularizaci. Podílel se na kaktusářském atlasu i vydávání pravidelného periodika sběratelů. Z latinské Ameriky přivezl obrovské množství dosud nedostupných druhů a ve sklenících na Božínce vytvořil jednu z největších sbírek kaktusů na světě. Založil tu také r.1922 Spolek pěstitelů kaktusů v ČSR.
Méně známé jsou jeho genetické pokusy s užitkovými rostlinami. Firmě Baťa např. nabídl kaučukodárnou rostlinu euforbii, ale byl odmítnut. Zájem neměl ani SSSR. Rostlina pak rostla na Božínce jako plevel po dlouhá léta zcela nevyužita. Na objednávku ministerstva zemědělství vynalezl Frič způsob pěstování sóji v našich zeměpisných podmínkách. Z kontraktu ale během 2.světové války sešlo a postup dnes není známý, neboť ho Frič schovával až pro osvobozené Československo.
Během války se Frič uzavřel na Božínce a z domu prakticky nevycházel. Nechal si narůst dlouhé vousy a odmítl se oholit, dokud Němci neopustí naší vlast.

Příběh z košířské Božínky na základě vyprávění Fričovy rodiny popisuje ve své knize Lovec kaktusů Karel Crkal:


Již před válkou byl u nás r.1935 zavražděn německý emigrant Formis, bojující proti nacistům. Frič na to regoval tím, že zveřejnil pojmenování jedné své rostliny jako Rebucia Adolf Hitler. Když se na Božínce zastavil Formisův vrah spolu s německým velvyslancem a chtěli rostlinu vidět, Frič prohlásil: "Tak pánové by se rádi podívali na rebucii adolf hitler? Tak to je pěknej schour pánové. Podívejte se, tady ho mám, nekvete to, jen to krní. To není nijak zajímavá rostlina, asi mně co nejdřív chcípne."

Za války projevilo gestapo zájem o poslední převratné pokusy Friče. Kaučuk, sóju a mandelinku. Navštívili Božínku v únoru 1943. Se zbraněmi v rukou Fričovým vyhrožovali a žádali objevy pro Velkoněmeckou říši. Rozhovor zaznamenal Fričův syn.

"Proč jste se nedostavil na naše předvolání?"

"Je zvykem, že když někdo od někoho něco chce, tak že si za ním dojde. Já jsem od vás nic nechtěl, tak jsem nešel. A kromě toho nejsem zvyklý, aby mě někdo tloukl a urážel. Vždy se bráním a utržené rány vracím. Až budu od vás něco chtít, tak si za vámi dojdu."

"To snad jsou trochu přehnané informace o nás."

"Ať jsou přehnané nebo ne, beru je v úvahu, a máte možnost můj názor poopravit."

"Jak se vám líbí zřízení, které tu je?"

"Nelíbí. Vám by se asi taky nelíbilo, kdyby byl obsazen Berlín Čechama a kdybychom vám zavřeli vysoké školy a dávali vám jídlo na příděl…"

Své objevy byl ochoten jim předat jen za podmínky, že školy budou opět otevřeny a rukojmí propuštěni. "Zeptejte se na to vašeho ministra pro výživu a zamědělství, pana Darré, již dlouho si o těchto otázkách korespondujeme a jak se zdá, uvažuje o nich."

Návštěva tím skončila. Frič ještě demonstroval svou loajálnost ukázkou své cedulky na chlévě "Ziege-Koza" a zalitoval, že mu stejnou nechtěli vyrobit také na označení hnojiště. Na věčnou paměť nazval jeden rod kaktusů Gestapia. Ve svém systému jí zařadil hned vedle rodu Gangsteria.


Statečný muž A.V.Frič, který si poradil s indiány i s gestapáky, se r.1944 škrábl o hřebík u králíkárny. Diagnózu si určil sám. Tetanus. Zemřel téhož roku ve věku 62 let. Jeho hrob se nachází na lesním hřbitově u krematoria v Motole. Svou rozsáhlou práci nestačil dokončit. Chystané souborné knižní dílo včetně novinek, které mělo vydat Vilímkovo nakladatelství, už nespatřilo světlo světa. Jeho skleníky a unikátní kolekce kaktusů a dalších rostlin zanikly. Jedinečné etnografické sbírky byly rozptýleny po muzeích v Praze, Berlíně, Petrohradě i New Yorku.
Na troskách Božínky se pase srnka, srpen 2006.

V r.2005 byla Božínka bez jakéhokoliv zájmu veřejnosti srovnána se zemí. Vila nebyla památkově chráněna, a tak nic nebránilo novému majiteli ji zbourat. Společnost Satra Picek Architects spol. s r.o. vyprojektovala na uvolněném pozemku Rezidenci Božínka - dvě terasovitě uspořádané vily s zasazené do příkré jižní stráně pokryté bujnou vegetací. V objektu je navrženo 14 až 24 bytů podle požadavků na velikosti bytů. Dvě podzemní podlaží slouží pro garážová stání, v pěti podlažích budou umístěny byty. Komise územního rozvoje MČ Praha 5 stavbu dne 23.6.2005 povolila.


Poznámka: Za fotopříspěvky srdečně děkuji panu Ing.E.Mochanovi.
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Jiří Dušek Jiří Dušek | E-mail | 10. března 2007 v 1:56 | Reagovat

Tato společnost je nemocná nevšímavostí k nečestným a podplatitelným státním úředníkům na stavebních a podobných úřadech. A tak příští generace již nikdy nebudou mít příležitost vidět a mít možnost si osahat umění předků. Naučit si vážit svého původu a být na něj právem hrdi. Protože pár zločinců pro vlastní zisk dokáží ošidit národ o to nejcennější, co vůbec má. A k tomu tiše přihlíží mlčící dav. Závist mu otvírá hubu a zavírá oči. A pak jenom tiše mávnou rukou, že se jich to netýká. Týká. I ti mlčící se prohřešují pro budoucnost. A´t jsou tedy jejich jména zapomenuta, jako jména toho zločinného projektanta, který si kouká nacpat kapsu na vlastním národu. Musí to být asi nedobrý člověk. Protože něco tak šeredného, co navrhuje se hned tak nevidí.

2 kaca kaca | 12. března 2007 v 22:26 | Reagovat

Škoda, přeškoda, krásu necháme odejít

a hrůzou jí nahradíme.

3 Vojtěch Sláma Vojtěch Sláma | E-mail | 13. června 2007 v 10:40 | Reagovat

Je opravdu těžko uvěřitelné, že kdejakému idiotovi (např. E. Benešovi) stavíme pomníky a památky na skutečné osobnosti svou ignorancí prakticky mažeme z dějin. Zbourání Božínky je neodpustitelné. Jak úžasné by zde bylo etnografické nebo botanické Fričovo muzeum. Měl jem šanci -  ještě před definitivním zbouráním této stavby - pořídit pár snímků, takže mám alespoń "památku" v archivu.

Vím, že tento můj příspěvek je zcela zbytečný, ale potřeboval jsem vypustit trochu páry. V. A. Sláma

4 Jirka Keller Jirka Keller | E-mail | 7. února 2008 v 17:19 | Reagovat

Kdejakému bolševickému horlivci se staví piedestaly dodnes, ale takovému člověku jakým byl pan Frič nedali ani na původní zeď, když ještě Božínka stála blbou ceduli, natož aby měl někde na veřejnosti alespoň bustu. Ještě že jsem si Božínku, i když už byla neodpustitelně zničená vyfotil, to že je zbořená a že místo ní jsou tam novodobé krabice, jsem nevěděl. A ještě tady oblbují, že nebyl zájem veřejnosti. Jak ještě bude u moci dnešní, naprosto neschopná politická garnitura.

5 xtqamtwtlg xtqamtwtlg | E-mail | Web | 4. června 2009 v 10:07 | Reagovat

T8C6lY  <a href="http://zabrejfwxmyt.com/">zabrejfwxmyt</a>, [url=http://qztuhgjvevoa.com/]qztuhgjvevoa[/url], [link=http://kulscypdauhd.com/]kulscypdauhd[/link], http://dyudtppibqri.com/

6 roman brno roman brno | E-mail | 21. září 2009 v 17:41 | Reagovat

český rozhlas brno v září pořádá vědomostní soutěž. je zajímavá. dnes bylo na základě indicií nutno určit muže. jedny z indicií byly božínka a kaktusy. po obhlédnutí těchto stránek jsem opět nabyl dojmu, že dobrý úmysl nad penězi nezvítězí. až budu v praze, snad ještě na podzim, musím se na ta místa podívat. roman.

7 Záviš Bozděch Záviš Bozděch | E-mail | 24. ledna 2010 v 10:26 | Reagovat

Je zajímavé, že příspěvky jen kritizují nevšímavost dnešní společnosti. Jenže ta nejen dnešní společnost zničila nejen Fričovu vilu, ale již během necelých padesáti let téměř všechno, co v Americe Frič objevoval a nahradila kulturou aut a hamburgerů a z jeho Indiánů udělala vymírající chudáky a z přírody jen zdroj levných surovin na zbytečný luxus. Čemu se divíte ?
V zajímavé historii chybí informace o osudech vily po válce ,za komunistů a do jejího zboření. Neměla majitele ?

8 Yvonna Fričová Yvonna Fričová | E-mail | Web | 4. dubna 2011 v 12:03 | Reagovat

Frič zemřel v prosinci 1944. Jeho vdova a syn, kteří zůstali bez prostředků a s hypotékou, dům postupně prodali lidem, kteří patřili k Fričovu dřívějšímu personálu. Draga Fričová si ponechala jen skromný byt, kde žila až do 70. let. Noví majitelé do nemovitosti neinvestovali, takže stavba i okolní skleníky a aklimatizační zahrada zůstala zachována v autentickém stavu až do zbourání - o to větší škoda. Ale jak říkal AVF: jsou věci, které vypadnou z rychlíku života, je zbytečné se k nim vracet. Třeba se nám někdy podaří uvést v život Fričovu myšlenku "wigwamu" k setkávání jinde a jinak. Za všechny příspěvky děkuje Yvonna Fričová www.checomacoco.cz

9 Jeroným Bohnický Jeroným Bohnický | 16. října 2012 v 11:31 | Reagovat

Děkuji za velmi zajímavý článek - jak o osobnosti pana Friče, tak o zaniklém koutě Košíř.

Možná se mýlím, ale zdá se mi, že ty novostavby vyobrazené na konci článku se nestaví na ruinách vily Božínky, ale o pár set metrů výše v ulici...? Šel jsem tamtudy včera a míjel jsem jak terasy a zbytky zdí ve svahu kopce, tak staveniště. (Na číslech popisných domů přes ulici, pod velkolepou vilou saúdskoarabského velvyslance, jsou ještě Košíře uváděny jako Praha 4 :)

10 Havrda Havrda | 5. listopadu 2012 v 23:56 | Reagovat

Pane Jeronýme, v sousedstvi usedlosti Božínka, ze které zbyly ruiny ve svahu a základy Fričových skleníků stála usedlost zvaná Měchurka, i o ní se zde dají nalézt informace a například fotka z roku 1915,kde je mimo jiné vidět i Jinonický potok,který tudy tekl(dnes snad už jen v rourách).Na místě Měchurky se právě staví, nikoliv na Božínce.A ještě k Božínce.Je ironií,že na magistrátním webu figuruje Božínka jako stávající košířská usedlost a je tam pod názvem Bažínka. Do bažin s magistrátními a  ods-úředníky z úřadu Prahy 5 a projančíkovskou čssd, kteří  zapříčinili zbourání Božínky před pár lety.Kdo by měl zájem dozvědět se víc o tomto místě, doporučuji navštívit pana Roba v Jinonické ulici, je pamětníkem  těchto míst, na které se valí tolik developerských projektů se snahou nacpat na plochu co nejvíce bytů.

11 bridal gowns wedding dresses bridal gowns wedding dresses | E-mail | Web | 11. ledna 2013 v 7:27 | Reagovat

I love the style on your web page, however I can not download all of the left section. Whenever you can deal with it will be delightful!!
http://www.isdress.org

12 cheap wedding dress cheap wedding dress | E-mail | Web | 11. ledna 2013 v 7:33 | Reagovat

this sounds a little fashionable. many people like <a
http://www.isdress.org

13 F.merksbauer F.merksbauer | E-mail | 13. ledna 2013 v 2:07 | Reagovat

Usedlost jsem zažil před zbouráním. Věčná škoda, to místo mělo genia locci. Vždy, když jsem projížděl okolo, tak jsem měl příjemný pocit, pohlazení historie. Několikrát jsem se tam byl pak podívat i na ruiny. Alespoň.

14 Bell Bell | 5. prosince 2013 v 19:07 | Reagovat

Bydlím přímo naproti ruinám Božínky a každý den si říkám, jak ráda bych vilu viděla stát. Je to obrovská škoda.

15 Lada Lada | 30. června 2016 v 9:00 | Reagovat

Přehled nových bytů a dalších novostaveb na Praze 4:

http://www.novebyty-praha4.cz/

16 Bbmjksoocky Bbmjksoocky | E-mail | Web | 21. září 2017 v 5:08 | Reagovat

payday loan with - http://paydayhhkl.org/
1 hr payday loan <a href=http://paydayhhkl.org/>payday loan lenders</a> ’

17 Hhhjenerie Hhhjenerie | E-mail | Web | 22. září 2017 v 5:28 | Reagovat

bad credit loans guaranteed approval
<a href="http://personalacrb.org/">easy personal loan</a>
cash in advance
<a href=http://personalacrb.org/>personal loan</a> ’

18 VffgJeode VffgJeode | E-mail | Web | 23. září 2017 v 5:52 | Reagovat

purchase cialis
<a href="http://cialisivndh.com/">cialis generic</a>
cialis generic vs brand
<a href=http://cialisivndh.com/>generic cialis</a> ’

19 FvvsLexawl FvvsLexawl | E-mail | Web | 23. září 2017 v 11:34 | Reagovat

cialis uk online
<a href="http://cialisoanzb.com/">cialis generic</a>
cialis 5mg online
<a href="http://cialisoanzb.com/">cheap cialis</a> ’

20 VqvqJeode VqvqJeode | E-mail | Web | 24. září 2017 v 22:00 | Reagovat

cialis cheap
<a href="http://gawcialis.com/">generic cialis</a>
cialis and women
<a href=http://gawcialis.com/>cialis online</a> ’

21 Ffvginfugh Ffvginfugh | E-mail | Web | 24. září 2017 v 22:18 | Reagovat

cialis 10 mg
<a href="http://veucialis.com/">buy cialis</a>
cheapest cialis generic
<a href=http://veucialis.com/>buy cialis</a> ’

22 Bbnheurode Bbnheurode | E-mail | Web | 25. září 2017 v 22:47 | Reagovat

viagra 100mg price
<a href="http://viagrakjkmn.com/">viagra online</a>
cheapest price viagra
<a href=http://viagrakjkmn.com/>buy viagra</a> ’

23 LewfhTrabs LewfhTrabs | E-mail | Web | 26. září 2017 v 4:49 | Reagovat

viagra testimonials
<a href="https://viagrawasdc.com/">generic viagra</a>
viagra in canada
<a href="https://viagrawasdc.com/">buy viagra</a> ’

24 DrvpbSteern DrvpbSteern | E-mail | Web | 27. září 2017 v 8:52 | Reagovat

cheapest viagra prices - http://viagraonszb.com/
generic viagra no prescription <a href="http://viagraonszb.com/">cheap viagra</a> ’

25 FvthsUnpach FvthsUnpach | E-mail | Web | 29. září 2017 v 8:55 | Reagovat

online payday loans direct lenders
<a href="https://cashrvyn.com/">cash advance loans</a>
military loans
<a href="https://cashrvyn.com/">payday advances</a> ’

26 vwqeinsaro vwqeinsaro | E-mail | Web | 30. září 2017 v 17:58 | Reagovat

instant online loans bad credit
<a href="https://installmentloanvelam.com">get installment loan</a>
payday loan in
<a href=https://installmentloanvelam.com>installment loans online</a> ’

27 Fvtetroutt Fvtetroutt | E-mail | Web | 1. října 2017 v 5:28 | Reagovat

auto payday loan
<a href="https://loansonlinevaec.org">same day payday loans</a>
same day cash loans bad credit
<a href=https://loansonlinevaec.org>online payday loan</a> ’

28 LecvQuolo LecvQuolo | E-mail | Web | 1. října 2017 v 21:47 | Reagovat

cialis soft tabs 20mg - http://cialisoanzb.com
cialis 2.5mg price <a href=http://cialisoanzb.com>cialis pills</a> ’

29 MuntrTrabs MuntrTrabs | E-mail | Web | 4. října 2017 v 5:49 | Reagovat

free viagra sample pack
<a href="http://sexviagen.com/">viagra pills</a>
buy viagra no prescription
<a href="http://sexviagen.com/">viagra price</a> ’

30 VbholJeode VbholJeode | E-mail | Web | 12. října 2017 v 5:14 | Reagovat

cialis compare
<a href="http://genericcialis-viaed.com/">generic cialis</a>
cialis 20
<a href=http://genericcialis-viaed.com/>buy cialis online</a> ’

31 Jtnbvbenerie Jtnbvbenerie | E-mail | Web | 19. října 2017 v 16:11 | Reagovat

quick payday loan no
<a href="https://paydaycnrs.net/">payday loans</a>
payday advance
<a href=https://paydaycnrs.net/>same day payday loans</a> ’

32 Ldbgmagive Ldbgmagive | E-mail | Web | 1. listopadu 2017 v 1:39 | Reagovat

personal installment loan - https://cashcevth.com
debt consolidation programs <a href=https://cashcevth.com>payday advance online</a> ’

33 VsumTrorry VsumTrorry | E-mail | Web | 6. listopadu 2017 v 15:05 | Reagovat

viagra purchase online - http://sexviagen.com
viagra online generic <a href=http://sexviagen.com>sildenafil viagra</a> ’

34 Lssbdceurode Lssbdceurode | E-mail | Web | 4. prosince 2017 v 20:28 | Reagovat

viagra soft tabs
http://canadiannowv.com/
cheapest viagra
<a href="http://canadiannowv.com/cheapest-viagra/">generic viagra</a>
viagra free sample

35 MbjmkSteern MbjmkSteern | E-mail | Web | 5. prosince 2017 v 16:18 | Reagovat

buy cheap viagra online
http://vipnowed7.com/
buy viagra online no prescription
<a href="http://vipnowed7.com/buying-viagra/">viagra buy online</a>
viagra soft tabs online

36 Lswesdeurode Lswesdeurode | E-mail | Web | 7. prosince 2017 v 1:20 | Reagovat

order generic viagra
http://canadiannowv.com/
real viagra online
<a href=http://canadiannowv.com/>generic viagra online</a>

37 DvenrenUnpach DvenrenUnpach | E-mail | Web | 22. prosince 2017 v 21:33 | Reagovat

online payday loan
<a href="https://1paydayloansonline.com/">payday loans online direct lenders only</a>
online installment loans
<a href="https://1paydayloansonline.com/">payday loan online</a>

38 JbsfgxAffedy JbsfgxAffedy | E-mail | Web | 24. prosince 2017 v 13:50 | Reagovat

car title and payday loan
<a href="https://now24paydayloans.com/">pay day loans</a>
student loan calculator
<a href=https://now24paydayloans.com/>best online payday loans</a>

39 Jbsxxenerie Jbsxxenerie | E-mail | Web | 29. prosince 2017 v 23:23 | Reagovat

best payday loan lenders
<a href="https://quickkiinstallmentloans.org/">payday day loans</a>
home loans bad credit
<a href=https://quickkiinstallmentloans.org/>online payday loan</a>

40 Jbscenerie Jbscenerie | E-mail | Web | 5. ledna 2018 v 3:04 | Reagovat

bad credit loan payday loans payday lender bad credit loan
<a href="https://paydayacerloans.com/">bad credit payday loans</a>
fast loans with bad credit
<a href=https://paydayacerloans.com/>payday loans no credit check</a>

41 DbsUnpach DbsUnpach | E-mail | Web | 9. ledna 2018 v 14:37 | Reagovat

bad credit loan payday loans payday lender bad credit loan
<a href="https://payday-loans.us.org/">payday loans online direct lenders only</a>
online payday loan
<a href="https://payday-loans.us.org/">instant payday loans</a>

42 Fbdenerie Fbdenerie | E-mail | Web | 10. ledna 2018 v 4:31 | Reagovat

installment loans
<a href="https://paydayloans-online.us.org/">online payday loans</a>
payday loans companies
<a href=https://paydayloans-online.us.org/>loans payday</a>

43 Mndapexy Mndapexy | E-mail | Web | 11. ledna 2018 v 12:59 | Reagovat

free sample of viagra
<a href="http://viagrapfhze.com/">viagra price</a>
branded viagra
<a href="http://viagrapfhze.com/">viagra no prescription</a> ’

44 Fntinfugh Fntinfugh | E-mail | Web | 15. ledna 2018 v 13:54 | Reagovat

best price for cialis
<a href="http://cialisenax.com/">cialis without prescription</a>
10 mg cialis
<a href=http://cialisenax.com/>cialis online pharmacy</a> ’

45 FdnLexawl FdnLexawl | E-mail | Web | 18. ledna 2018 v 2:29 | Reagovat

cialis canada pharmacy
<a href="http://cialisoakdm.com/"></a>
cialis canada online
<a href="http://cialisoakdm.com/">tadalafil cialis</a> ’

46 Ecfvadvatt Ecfvadvatt | E-mail | Web | 29. ledna 2018 v 22:48 | Reagovat

viagra prescription http://viasergeneric.com/  OK’

47 RokSteern RokSteern | E-mail | Web | 30. ledna 2018 v 12:34 | Reagovat

viagra prices http://genericonlineviaqra.com/ ok’

48 DxvUnpach DxvUnpach | E-mail | Web | 3. února 2018 v 22:38 | Reagovat

OK’
<a href="https://cashadvanceonline.us.org/">online payday loans</a>
fast personal loans <a href="https://cashadvanceonline.us.org/">cash advance usa</a>

49 Tvbaquap Tvbaquap | E-mail | Web | 7. února 2018 v 21:00 | Reagovat

OK’
<a href="https://24paydayloan.org/">loan</a>
loans poor credit https://24paydayloan.org/ - online loans

50 LdfGlaxy LdfGlaxy | E-mail | Web | 9. února 2018 v 11:57 | Reagovat

Hello! All!  <a href="http://genericviaser.com/">viagra online</a> female version of viagra <a href=http://genericviaser.com/>generic viagra</a> ok’

51 PhonsSix PhonsSix | E-mail | Web | 14. února 2018 v 3:18 | Reagovat

can you come more than once with viagra
<a href=http://www.viagrauga.com/>order viagra</a>
best place buy generic viagra forum
<a href="http://viagrauga.com/">mail order viagra</a>
how much viagra should a 25 year old take

52 Pbdameva Pbdameva | E-mail | Web | 14. února 2018 v 10:35 | Reagovat

OK’
<a href="https://writingbusinessplan.us.com/">written business plan</a>
homework help for free online
https://writingbusinessplan.us.com/ - business plan outline

53 LbdUnOmo LbdUnOmo | E-mail | Web | 15. února 2018 v 0:37 | Reagovat

OK’
<a href="https://writebusinessplan.us.com/">business plans</a>
need someone to do my statistics homework
https://writebusinessplan.us.com/ - sample business plan

54 Fbjdweve Fbjdweve | E-mail | Web | 15. února 2018 v 4:00 | Reagovat

Hello! All! <a href="https://writeresearchpaper.us.com/">writing paper</a> <a href=https://writeresearchpaper.us.com/>research paper</a> ok’

55 Bdcameva Bdcameva | E-mail | Web | 16. února 2018 v 4:54 | Reagovat

https://writingbusinessplan.us.com/
paper custom writing service
<a href="https://writingbusinessplan.us.com/">writing business plans</a>
OK’

56 MndQuelia MndQuelia | E-mail | Web | 21. února 2018 v 3:28 | Reagovat

OK’ https://loanonline.us.org/
best online payday loan <a href="https://loanonline.us.org/">online loan</a>

57 LtvUnOmo LtvUnOmo | E-mail | Web | 21. února 2018 v 16:33 | Reagovat

OK’ https://bestpaydayloan.us.org/
1 hour faxless payday loan <a href=https://bestpaydayloan.us.org/>installment loans</a>

58 FvvBrurf FvvBrurf | E-mail | Web | 3. března 2018 v 6:12 | Reagovat

buy viagra pills
<a href=http://buyerectionpills.com/>otc erectile pills</a>
cheap brand name viagra
<a href="http://buyerectionpills.com/">buy viagra</a> OK’

59 FntSteern FntSteern | E-mail | Web | 7. března 2018 v 21:39 | Reagovat

Hi All!
<a href="http://viasergeneric.com/">buy viagra</a>
viagra sample
<a href="http://viasergeneric.com/">viagra</a> OK’

60 GbrBargy GbrBargy | E-mail | Web | 11. března 2018 v 22:04 | Reagovat

Hi!
<a href="http://genericonlineviaqra.com/">viagra online</a>
herbal alternative to viagra
<a href=http://genericonlineviaqra.com/>viagra generic online</a>  OK’

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama